vrijdag 22 april 2022 om 13:00 uur
Vossiuszaal, UB Leiden, Witte Singel 27, Leiden.
gepubliceerd op 18 maart 2022
Themamiddag Nieuwe Neerlandistiek

De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de MdNL organiseert op vrijdagmiddag 22 april aanstaande in Leiden een themamiddag Nieuwe Neerlandistiek. In het rumoer over de neerlandistiek en het schoolvak Nederlands heeft in de afgelopen jaren de klaagzang vaak luider geklonken dan het loflied. Terecht of niet, eentonigheid is nooit aantrekkelijk en er gebeurt genoeg in de studie van de Nederlandse taal en literatuur om een positief geluid te laten horen. Daarom staat de jaarlijkse themamiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde in het teken van nieuw onderzoek dat de positie van de neerlandistiek versterkt, door verbinding te zoeken tussen de verschillende specialismen van taal- en letterkunde, door bruggen te slaan met andere vakgebieden of door simpelweg nieuwe wegen in te slaan.

De volgende sprekers vertellen welke nieuwe paden zij bewandelen: Roosmaryn Pilgram, Wyke Stommel, Lieke van Deinsen, Freek van de Velde, Jeroen Dera, Helen de Hoop en Esther op de Beek. Na iedere spreker gaan we met elkaar in discussie onder voorzitterschap van Sjef Barbiers.

Programma

13:00: Zaal open.
13:20-13:30: Opening van de themamiddag door Geert Warnar en Margit Rem.
13:30-13:50: Wyke Stommel (Radboud Universiteit) – De digitale spreekkamer – Taal en sociaal gedrag van nu.
Discussie (10 min)
14:00-14:20: Lieke van Deinsen en Freek van de Velde (KU Leuven) – Diversiteit in de Nederlandse literatuurgeschiedenis? De evaluatie van vrouwelijke auteurs door Nederlandse literatuurhistorici: een taal- en letterkundige benadering.
Discussie (10 min)
14:30-14:50: Roosmaryn Pilgram (Universiteit Leiden) – Argumentatie als therapie.
Discussie (10 min)
15:00-15:20: Koffie en Thee.
15:20-15:40: Jeroen Dera (Radboud Universiteit) – Poëzie volgens jongeren: inzichten uit een interview-onderzoek.
Discussie (10 min)
15:50-16:10: Helen de Hoop (Radboud Universiteit) – Wat doet dat voornaamwoord met jou? En met u?
Discussie (10 min)
16:20-16:40: Esther op de Beek (Universiteit Leiden) – Tussen glamour en gêne. Reizen als (on)problematische lifestyle in de Moderne Nederlandse reisliteratuur.
Discussie (10 min)
16:50-17:10: Afsluitende discussie met aansluitend een borrel.

Aanmelden

De middag vindt op 22 april aanstaande plaats in de Vossiuszaal van de  Universiteitsbibliotheek Leiden. Iedereen is van harte welkom om deze middag bij te wonen. Gelieve uw deelname graag vóór 14 april te bevestigen via deze link.