gepubliceerd op 16 maart 2022
MdNL fellowship voor Renée Vulto

Renée Vulto wordt de eerste MdNL-fellow van 2022! Haar onderzoek is getiteld Gezongen alliantie: het lied als cultuurpolitiek instrument in Frans-Bataafse betrekkingen. Vulto onderzoekt hoe de Nederlandse patriotten (later Bataven) het lied inzetten in hun relatie met de Fransen in de periode 1780-1795, met als casus het Leidse patriotse ‘Genootschap van Wapenhandel’, een exercitiegenootschap met een grote literaire output. De stukken van dit Genootschap zijn grotendeels in de MdNL-collectie te vinden, en ook de deelcollectie ‘Nederlandse Toneelstukken’ van de Maatschappij is nog nooit vanuit dit perspectief onderzocht.

De commissie, bestaande uit taalkundige Suzanne Aalberse, letterkundige Lieke van Deinsen en historica Djoeke van Netten, vond dit een prachtig onderwerp, helder uiteengezet in een sterk onderzoeksvoorstel. De thematiek en de samenhang van literair en historisch onderzoek sluit mooi aan bij de doelstellingen van de MdNL, verschillende van haar werkgroepen, en een aantal eerdere fellows. Het originele gebruik van de MdNL-collectie spreekt eveneens zeer in het voordeel van dit voorstel.

Vulto zal haar drie maanden fellowship invullen in de zomer/herfst van 2022 en in die periode een artikel voor een Engelstalig cultuurhistorisch tijdschrift schrijven, plus natuurlijk een bijdrage voor de MdNL-website en/of Accolade. Bovendien werkt zij met het ensemble Camerata Trajectina aan een cd en een concertreeks die in het najaar van 2022 gepresenteerd zullen worden. Resultaten zullen ook uiteengezet worden in een interactieve lezing, in samenwerking met de Werkgroep 18e eeuw.

Wij wensen Renée veel succes en hopen nog veel van haar te horen.