gepubliceerd op 30 januari 2022
UITGESTELD: Lezingenmiddag Indische Letteren over ‘De stille kracht’

NB DEZE LEZINGENMIDDAG IS VANWEGE DE WEERSOMSTANDIGHEDEN UITGESTELD. EEN NIEUWE DATUM WORDT BINNENKORT AANGEKONDIGD.

Op vrijdag 18 februari aanstaande organiseert onze Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag, ditmaal over de roman De stille kracht van Louis Couperus. Deze beroemde roman zal in een aantal lezingen centraal staan, en steeds vanuit een ander oogpunt worden belicht. Tevens zal tijdens deze bijeenkomst het nieuwe Tekst in context-deel De stille kracht worden gepresenteerd.

Programma

14.00 Opening
14.10 H.T.M. van Vliet, ‘De verbleekte gouden galon’. De ambtenarenwereld in De stille kracht.
14.40 Liesje Schreuders, Het failliet van het patriarchale erfgoed in de vorm van de tragedie? De stille kracht en de receptie van het klassieke.
15.10 Pauze
15.40 Michiel Leezenberg, Hoe islamitisch is De stille kracht? Louis Couperus over seks, mystiek en kolonialisme.
16.10 Looi van Kessel, ‘Éene mengeling van verschillenden lust’. De stille kracht vanuit een queer-perspectief.
16.40 Presentatie Tekst in context-deel De stille kracht (uitgegeven door Amsterdam University Press), door Rick Honings en Olf Praamstra.
17.00 Afsluiting

Aanmelden

De lezingenmiddag vindt op vrijdagmiddag 18 februari plaats in zaal 005 van het Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.