gepubliceerd op 17 januari 2022
Themanummer De Moderne Tijd: grond van verbeelding

Van De Moderne Tijd, het tijdschrift van onze gelijknamige Werkgroep, is een dubbeldik themanummer verschenen: Grond van verbeelding. Bodem en streek in de Lage Landen. Dit speciale nummer stond onder redactie van Anneloek Scholten, Marguérite Corporaal en Tom Sintobin. Dit trio verzorgde gezamenlijk de uitgebreide introductie op het thema waarmee dit nummer opent.

De drie redactieleden tekenden ook voor enkele bijdragen aan het themanummer: samen met Sophie van Os schreef Scholten het artikel ‘Gij moet de heidegrond ontginnen’, gevolgd door ‘Turf is nu eenmaal een vruchtbaar terrein voor de fantasie’ van Tom Sintobin en Marguérite Corporaal. Verder bevat deze editie van De Moderne Tijd bijdragen van onder andere Maarten Meijer (‘Charles Liernurs pneumatische riool en het besturen van bodems‘), Lieske Tibbe (‘Aardappeleters’) en Michiel Purmer (‘Op onvruchtbare bodem?’). Het nummer besluit met enkele boekbesprekingen in de rubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’.

Zie voor meer informatie hoe te bestellen de websites van uitgever Amsterdam University Press en van Werkgroep De Moderne Tijd.

De Moderne Tijd, 2021, jaargang 5, nummer 3/4.