gepubliceerd op 19 november 2021
Nieuw Letterkundig Magazijn krijgt een nieuwe naam: Accolade

Pas eind december valt het Nieuw Letterkundig Magazijn (NLM) op de deurmat van de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Helaas niet eerder, want papierschaarste legde ook voor NLM de persen tijdelijk stil.

Het is dus nog even wachten op de verrassingen die de nieuwe aflevering in petto heeft. Een tipje van de sluier lichten we alvast op. Niet alleen is de vormgeving volledig veranderd, ook biedt het vernieuwde blad een rijke schakering aan rubrieken en artikelen, met deze keer bovendien een themadossier over muziek en letteren. En op veler verzoek: het blad kan staan in de boekenkast.

De grootste verrassing is wellicht de nieuwe naam van het blad. Het bestuur van de Maatschappij wees erop dat de titel aan vernieuwing toe was. Zo Nieuw is het NLM niet meer en veel taalkundigen en historici van diverse pluimage herkennen zich niet meer in het begrip Letterkundig, dat dateert uit het tijdperk waarin er in de humaniora nog geen sprake was van sub- en subsubspecialismen. Verder wordt Magazijn nogal eens als een stoffig woord ervaren.

En dus gingen we op zoek naar een nieuwe naam: een naam die past bij de statuur van de Maatschappij en die uitdrukking geeft aan de onderlinge verbondenheid van de leden. De keuze viel op Accolade, een leesteken dat aangeeft wat bij elkaar hoort. Wie op zoek gaat naar de etymologie van dit woord, stuit al snel op de betekenis ‘omhelzing’. Het Frans kent al sinds de zestiende eeuw het werkwoord ‘accoler’, gebaseerd op het Latijnse ‘ad collum’, dat letterlijk aan of tegen de hals betekent. De Engelsen noemen de ridderslag vanouds een ‘accolade’, al wordt er tegenwoordig in Nederland bij de uitreiking van de Militaire Willems-Orde, eveneens accolade genoemd, niet met het zwaard maar met de vlakke hand geslagen.

Inmiddels heeft het begrip accolade een algemenere betekenis gekregen: het is een blijk van respect en waardering. Deze ‘broederkus’ is nog steeds in gebruik in kerkelijke, vorstelijke en presidentiële kringen, waarbij men elkaar even bij de ellebogen, bovenarmen of schouders beetpakt. Wij hopen dat u straks veel genoegen beleeft aan dit symbolische blijk van respect en waardering.

Namens de redactie,

Rietje van Vliet, hoofdredacteur