vrijdag 3 december 2021 om 10:00 uur
Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam
gepubliceerd op 27 oktober 2021
Jaarcongres De Moderne Tijd: Veerkracht!

Op vrijdag 3 december zal in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam het Jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd plaatsvinden. Het thema van het congres is Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940. De coronapandemie heeft ons lange tijd in de greep gehouden, maar langzaam lijkt er zicht op verbetering en misschien zelfs een einde van de crisis te komen. De crisis heeft een groot beroep gedaan op mentale en fysieke veerkracht. Veerkracht omvat het vermogen om terug te buigen, te weerstaan en te herstellen en kan zowel op het individuele als collectieve niveau betrekking hebben: niet alleen een persoon, maar ook een samenleving kan veerkrachtig zijn.

Veerkracht is al decennialang een sleutelbegrip binnen academische kringen (‘resilience’), en wordt vanuit meerdere disciplines bestudeerd: de economie, de culturele studies, de sociale wetenschappen, de politicologie enzovoort. Vanuit historisch perspectief worden zelfs modellen geschetst om de ‘veerkracht’ van toekomstige samenlevingen te kunnen voorspellen. Op dit congres wordt onderzocht hoe veerkracht tot uiting kwam in Nederland en Vlaanderen in de periode 1780-1940 vanuit een multidisciplinair perspectief.

Welk herstellend vermogen lieten godsdienstige, politieke en culturele gemeenschappen zien na ontwrichtende gebeurtenissen? Hoe manoeuvreerden politici en hun instituties zich uit een crisis? En hoe toonden individuele burgers veerkracht? Hoe gaven dichters, musici en schilders uiting aan mentale weerbaarheid? Waar putten ze hoop en inspiratie uit en hoe visualiseerden zij de nieuwe toekomst, na de crisis?

Op het congres wordt ook de aandacht gevestigd op de complexiteit van een begrip als veerkracht. Hoe verhoudt het begrip veerkracht zich tot politieke, sociaaleconomische en culturele verandering en wat is de relatie tussen kwetsbaarheid en veerkracht? Op het eerste gezicht zijn beide begrippen immers twee kanten van dezelfde medaille. Zonder neergang of tegenslag is veerkracht nauwelijks denkbaar.

Programma

Het programma opent met een inleiding van Lotte Jensen, gevolgd door de openingslezing van Beatrice de Graaf. Vervolgens zijn er drie sessies: Veerkracht en emotie, Revolutie en restauratie en De verbeelding van veerkracht. Het volledige programma vindt u op de website van De Moderne Tijd.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 26 november 2021 bij Marjet Brolsma (M.Brolsma@uva.nl). Kosten: €25,-inclusief lunch, ter plekke contant te voldoen. Voor studenten en promovendi is er een gereduceerd tarief van €15,-.