gepubliceerd op 1 oktober 2021
Een nieuw nummer van het TNTL

Er is een nieuw nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) verschenen, het derde nummer van deze jaargang. Het TNTL publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift verschijnt in delayed open access: alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 3 jaar. Wel zijn de boekbesprekingen al direct voor iedereen toegankelijk via de website van het TNTL.

In dit nummer vindt u twee artikelen, een stuk  over Nederlandse taal- en letterkunde en de cultivatie van nationale identiteit in het wetenschappelijke werk van Joannes Matthias Schrant (1783-1866), geschreven door Tommie van Wanrooij en een artikel over het heteronoom postmodernisme in Ilja Leonard Pfeijffers roman Grand Hotel Europa door Jan-Bart Claus. Daarnaast maar liefst vijf uitgebreide boekbesprekingen, die te lezen zijn via deze link.

TNTL, Volume 137, Issue 3, 2021.