gepubliceerd op 7 oktober 2021
Vertalen in de Nederlanden: een cultuurgeschiedenis

Bij Uitgeverij Boom is het boek Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis verschenen. Deze eerste vertaalgeschiedenis, geschreven door Dirk Schoenaers, Theo Hermans, Inger Leemans, Cees Koster en Ton Naaijkens, biedt een doorlopend overzicht dat de geschiedenis van het vertalen in de Nederlanden weergeeft van de middeleeuwen tot heden. Niet eerder werd de geschiedenis van het vertalen in Nederland en Vlaanderen uit de doeken gedaan.

Zonder vertalingen had onze cultuur er heel anders uitgezien. De onafgebroken invloed van de talen die ons omringen, heeft de cultuur van de Lage Landen gemaakt tot wat zij nu is: een internationale, meertalige en cultureel diverse omgeving waarvan vertalingen een prominent onderdeel uitmaken. Vertalen in de Nederlanden brengt in beeld wat en hoe er in de Nederlanden door de eeuwen heen is vertaald, wie daarbij betrokken waren en in hoeverre vertalingen van belang zijn geweest voor sociale en culturele veranderingen. Zowel het medische en juridische als het literaire en wetenschappelijke vertalen en hun contexten worden beschreven. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de vertalingen van de Bijbel.

Over elk van de vijf periodes waarin het boek is opgedeeld, wordt een overkoepelend verhaal verteld door een vooraanstaande kenner, aangevuld met markante gebeurtenissen, momenten en conflicten, portretten van vertalers, cijfermateriaal en een overvloed aan illustraties. Vertalen in de Nederlanden biedt een nieuw en fascinerend beeld van wat vertalen vermag. Men krijgt zo inzicht in hoe vertalers in Nederland en Vlaanderen werkten, in hun achtergronden, hun motieven en maatschappelijke positie. Een cultuurhistorische leemte wordt hier deskundig en prikkelend opgevuld.

Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis, Uitgeverij Boom, gebonden, 680 pag., € 49,95
ISBN: 9789024443338