zaterdag 9 oktober 2021 om 14:00 uur
Restaurant L'Union, gelegen aan de Markt/Kraanpoort te Roermond
gepubliceerd op 21 september 2021
Oktoberbijeenkomst Zuidelijke Afdeling met twee lezingen

De Zuidelijke Afdeling van de MdNL organiseert op zaterdagmiddag 9 oktober een bijeenkomst met twee bijzondere lezingen. Zoals vanouds vindt deze plaats op de bovenverdieping van restaurant L’Union aan de Markt in Roermond, aanvang 14.00 uur.  Uiteraard bent u ook weer vrij om een introducé(e) mee te nemen.

Programma

Op het programma staan twee lezingen. Allereerst zal Jaap van Marle, cultuur- en taalhistoricus, spreken over vorm en inhoud bij Nescio. Het is u vast niet ontgaan dat kort geleden een Nescio-biografie is verschenen, geschreven door Lieneke Frerichs, en die biografie heeft andermaal de aandacht voor het werk vergroot. Jaap van Marle zal zich in het bijzonder richten op het afwijkend taalgebruik, de zo unieke losse stijl van Nescio.
Vervolgens zal Bram Lambrecht, doctor-assistent moderne Nederlandse letterkunde aan de KU Leuven, spreken over rituelen in recente rouwpoëzie. Zijn voordracht, getiteld “In mijn nood roep ik / niet en tot niemand”. Lambrecht wil laten zien hoe enkele 21ste-eeuwse rouwdichters niet alleen nieuwe rouwrituelen verbeelden, maar ook hoe hun eigen gedichten zelf rituele objecten (kunnen) worden.

Meer informatie over de lezingen vindt u hier.

Aanmelden

Graag vragen we u voorafuiterlijk op 5 oktober, uw komst (en die van een mogelijke introducé(e)) te melden via maatschappijzuid@gmail.com. Wilt u dan ook aangeven of u na afloop van de lezing wil deelnemen aan het diner in in L’Union.

N.B. Voorafgaand aan de lezing moet u een bewijs van inenting tegen corona of van een recente negatieve test kunnen tonen.