gepubliceerd op 17 september 2021
Jaarboek De Achttiende Eeuw met themadossier ‘Liefde en lust’

Bij de Amsterdam University Press is het nieuwe Jaarboek van onze Werkgroep 18de Eeuw verschenen, zowel op papier als digitaal. Dit jaar gaat het themadossier van het Jaarboek De Achttiende Eeuw over liefde, hartstocht en erotiek tijdens de Verlichting. Gastredacteur Delphine Calle stelde een prikkelend dossier samen. Hierin vindt u onder andere bijdragen van Sven Molenaar (over erotische fantasieën in het wonderbaarlijke Antwerpse manuscript ‘Het Mengelmoes’ uit 1696), Karen Hollewand (over De Stolatae Virginitatis Iure van Hadrianus Beverland), Peter Thissen (over de pornografische roman Dom Bougre (1741), die ook in Nederland populair was ondanks het vigerende antipapisme) en Hilde Neus (over een seksueel en maatschappelijk taboe: relaties tussen witte mannen en vrouwen van kleur in achttiende-eeuws Suriname).

Verder schreven Kees van Strien en Jan Rotmans afzonderlijke bijdragen. Van Strien haalt een vergeten vrouwelijke kunstenaar uit de krochten van de achttiende eeuw: de Franse pastelliste Susanne Caron, en Jan Rotmans werpt zijn licht op het stadstaatje San Marino aan de hand van Jan Hendrik van Dongens driedelige Mijn Tijd Winst (1789-1791). Het Jaarboek heeft tevens een nieuwe vaste rubriek, ‘Spectator’, waarin u korte essays zult aantreffen over de wijze waarop de achttiende eeuw de eenentwintigste eeuw weet te inspireren.

U kunt het Jaarboek bestellen via de website van AUP of u kunt lid worden van Werkgroep 18de Eeuw.