gepubliceerd op 10 september 2021
Een nieuw nummer van De Moderne Tijd

Deze week is het nieuwe nummer van De Moderne Tijd, het tijdschrift van de gelijknamige werkgroep, verschenen. Deze aflevering, de tweede uit de jaargang 2021, bevat naast de recensierubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ (die nu ook digitaal beschikbaar is) drie artikelen. Deze aflevering opent met een stuk over de Amsterdamse wereldtentoonstelling van 1895 als instrument voor stadspromotie, geschreven door Steven Verhoeven. Een belangrijk doel was het promoten van toerisme en Amsterdam als wereldstad op de kaart te zetten. Verhoeven belicht in zijn artikel hoe de organisatie van de wereldtentoonstelling dit doel trachtte te verwezenlijken.

Cor de Vries schrijft in ‘De biografie als instrument: patriotse idealen worden morele standpunten’ over hoe C.J. Wenckebach in een nooit verschenen biografie zijn leermeester de Leidse rector magnificus H.A. Schultens verdedigt. In het derde artikel van dit nummer worden de reisbrieven van Paul Strick van Linschoten en de vertaling/bewerking ervan besproken door Rob van de Schoor.

De Moderne Tijd. De Lage landen 1780-1940, jaargang 5, 2021, nummer 2.

Om het tijdschrift De Moderne Tijd te ontvangen, kunt u lid worden van de Werkgroep De Moderne Tijd. Lid worden van de Werkgroep kan via abonnementen@aup.nl. Voor meer informatie over de kosten van een lidmaatschap en het bestellen van losse nummers verwijzen we u graag door naar de DMT-pagina op de website van de uitgever Amsterdam University Press.