gepubliceerd op 3 oktober 2021
De ivoren cel: herinneren en vergeten in Privé-Domein

Bij Uitgeverij De Arbeiderspers is in de reeks Privé-Domein De ivoren cel. Herinneren en vergeten in Privé-Domein verschenen. Deze bloemlezing werd samengesteld door Douwe Draaisma. De dagboeken, memoires en brieven in de ruim driehonderd delen Privé-domein zijn geweven van herinneringen. Ze vormen een collectief geheugen dat soms bedriegt en verdraait, maar ook kan troosten door verloren dierbaren bij ons te houden of momenten van geluk te laten herleven. Draaisma maakte een keuze uit herinneringen aan eerste ontmoetingen en laatste gesprekken, hartstochtelijke romances en uitgedoofde liefdes, onverdiende triomfen en onverwachte decepties, slaande ruzies en stiekeme verzoeningen. Ze verhalen over levens uit drie eeuwen, van de vroegste jeugdherinneringen tot de reminiscenties van de ouderdom. De ivoren cel borduurt voort op de eerdere bloemlezing Ik herinner mij, in 1988 samengesteld door Emile Brugman en de legendarische Martin Ros.

De ivoren cel. Herinneren en vergeten in Privé-Domein, Uitgeverij De Arbeiderspers, paperback, 272 pag., € 24,99
ISBN: 9789029543408