Vrijdag 8 oktober 2021
om 20:00 uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam en online.
gepubliceerd op 12 september 2021
Elfde Jacob van Lennep-lezing met Jenny Reynaerts

De jaarlijkse Jacob van Lennep-lezing, mede georganiseerd door Werkgroep De Moderne Tijd, beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen. Dit jaar zal op 8 oktober in Spui25 conservator Jenny Reynaerts de negatieve stereotypering van de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst belichten.

In een vroege kunstkritiek in De Naprater uit 1826 en toegeschreven aan redacteur Jacob van Lennep, klaagde deze de Nederlandse kunst en kunstkritiek aan om haar conservatisme en commerciële insteek: ‘De heerschende geest alhier brengt teveel mede om aan het oude gehecht te blijven, al wat naar Rembrand zweemd word blindelings met enthousiasme ontvangen en met goud betaald.’ Deze negatieve reputatie is de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst lang blijven aankleven.

Juist dit stereotiepe beeld was de aanleiding voor Jenny Reynaerts om een nieuw overzichtsboek te schrijven, waarin de schilderkunst uit die tijd met frisse blik wordt bekeken en in een veelal internationale context geplaatst. In haar lezing zal Reynaerts uit de doeken doen met welke keuzes zij zich geconfronteerd zag bij het schrijven van Spiegel van de werkelijkheid, en of haar aanpak heeft geleid tot aanpassing van de oude kritiek. Dat zal zij onder meer doen aan de hand van twee tentoonstellingen naar aanleiding van het boek, Spiegel van de ziel (Singer Laren 2020) en Wanderlust (Dordrechts Museum 2022). Tevens zullen Lotte Jensen en Jan Rock hun medewerking aan het programma verlenen.

Aanmelden

De elfde Jacob van Lennep-lezing vindt plaats op vrijdagavond 8 oktober van 20:00 tot 21:30 uur in Spui25 te Amsterdam. Het programma is ook online te volgen. U kunt zich voor deze lezing aanmelden via deze link.