vrijdag 1 oktober 2021 om 16:00 uur
Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
gepubliceerd op 28 augustus 2021
Vijfde Indische Letteren-lezing door Siegfried Huigen

Op vrijdagmiddag 1 oktober aanstaande zal de vijfde Indische Letteren-lezing plaatsvinden in het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden. Siegfried Huigen, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de universiteiten van Wrocław en Stellenbosch, zal een voordracht houden onder de titel Kennis van de kolonie.

Koloniale literatuur dankt haar ontstaan aan het streven de vreemde werkelijkheid van de kolonie bevattelijk te maken. De auteurs ervan probeerden hun observaties en ervaringen over te dragen aan een lezerspubliek dat meestal maar weinig van de kolonie afwist. Het ging daarbij om allerlei vormen van kennis: van de geografie en de natuur, de ‘inlanders’ en de koloniale gemeenschap, oorlog of het koloniale beleid. Het onderzoek naar dit soort kennis verdient in de studie van de Indische letterkunde vanwege het fundamentele belang ervan meer aandacht. Het biedt bovendien de mogelijkheid de verbindingen van de Indische literatuur met andere sociale domeinen beter te belichten. Kennis heeft namelijk de eigenschap dat ze tussen sociale en geografische ruimtes kan bewegen. Mondeling overgeleverde, Aziatische kennis van de natuur kon bijvoorbeeld worden opgenomen in Nederlandse publicaties en zodoende een publiek in Europa bereiken, en beschrijvingen van de Indische sociale werkelijkheid konden van invloed zijn op koloniaal beleid. In de vakliteratuur wordt in dit verband over de ‘circulatie’ van kennis gesproken.

Aanmelden

De lezing wordt gehouden in zaal 011 van het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden op vrijdagmiddag 1 oktober om 16:00. Iedereen is van harte uitgenodigd bij de lezing aanwezig te zijn. Aanmelden is niet nodig.