Zondag 3 oktober 2021
om 11:00 uur
Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
gepubliceerd op 22 augustus 2021
Nottebohmlezing door Kevin Absillis

Dit najaar staan de Nottebohmlezingen van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in het teken van de middeleeuwse ridderwereld. Kevin Absillis bijt het spits af en gaat in zijn lezing op zondagochtend 3 oktober na welke betekenis de ridder heeft in het oeuvre van Hendrik Conscience. Klopt de beschuldiging dat Conscience de taal der oude ridders ondoordacht recycleerde en zo het machtsmisbruik van roofridders bewierookte?

Enkele onvoldragen pogingen niet te na gesproken stak de moderne Vlaamse letterkunde van wal met De Leeuw van Vlaenderen (1838). Hendrik Consciences beroemd en berucht gebleven roman voert de lezer terug naar de riddertijd en lijkt op het eerste oog een ondubbelzinnig huldeblijk aan zwaardkunst, blinkende harnassen en hoofse moed. Na zijn dood kreeg de negentiende-eeuwse schrijver hiervoor de rekening gepresenteerd. Louis Paul Boon bijvoorbeeld vond dat Conscience had weggekeken van sociaal onrecht om de Vlaming te verstrooien met dwaze verhaaltjes over ‘edele ridders en mooie jonkvrouwen’.  Boon beschuldigde Conscience ervan ‘de taal der oude ridderverhalen’ ondoordacht te recyclen en zo ‘het machtsmisbruik van leenheren en roofridders’ te bewieroken. Deze en soortgelijke verwijten domineren tegenwoordig onze visie op Conscience en zijn werk. Maar klopt deze kritiek wel? Welke betekenis heeft de ridder in het oeuvre van Conscience? Op welke manier hebben oude ridderverhalen hem beïnvloed?  In deze lezing zoeken we het samen uit: we bespreken fragmenten uit onder meer De Leeuw van VlaenderenJacob van ArteveldeDe Kerels van Vlaanderen en Koning Oriand, en brengen die fragmenten in verband met de oorspronkelijke middeleeuwse ridderverhalen alsook met het werk van andere door ridders gefascineerde kunstenaars uit de negentiende eeuw zoals Walter Scott en Richard Wagner.

Aanmelden

De lezing vindt plaats op zondag 3 oktober 2021 van 11 tot 12.30 uur
in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. U betaalt €5 entree (of €16 voor een abonnement op alle lezingen in deze reeks). U kunt een toegangsbewijs kopen via deze link.