vrijdag 24 september 2021 om 16:00 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 19 augustus 2021
Oratie Ton van Kalmthout over Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992

Per 1 september vorig jaar is Ton van Kalmthout aangesteld als bijzonder hoogleraar Internationale uitwisseling van Nederlandse literatuur in historisch perspectief aan de Universiteit Leiden. Van Kalmthout was eerder als senior-onderzoeker literatuurgeschiedenis verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Op vrijdagmiddag 24 september aanstaande zal hij in het Academiegebouw aan het Rapenburg zijn oratie uitspreken, Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992.

In onze tijd neemt emigratie uit Nederland een hoge vlucht, en dan gaat het niet alleen om populaire televisieseries als Ik vertrek en Chateau Meiland. Volgens het CBS vertrokken in 2020 ruim 150.000 personen naar elders en het jaar daarvoor waren dat er ruim 160.000. Ook in de decennia na de Tweede Wereldoorlog deden zich enkele emigratiegolven voor. Deze gingen gepaard met een hoeveelheid emigratieliteratuur die de landverhuizers begeleidde op de overtocht naar en vestiging in een nieuwe leefomgeving en die voor een deel ook afkomstig was uit andere taalgebieden. In zijn oratie probeert Ton van Kalmthout daar beter zicht op te krijgen. Op welke manieren en in welke gedaanten werd emigratieliteratuur in de loop van de tijd ingezet? Hoe bracht zij emigratie en emigranten voor het voetlicht? Welke auteurs en bemiddelende instanties waren erbij betrokken? En welke functies had emigratieliteratuur voor het beoogde lezerspubliek?

Aanmelden

Er zijn een beperkt aantal plaatsen in het Academiegebouw beschikbaar. U kunt zich voor de oratie van Ton van Kalmthout aanmelden via deze link.

 

Foto: Harry Otto