gepubliceerd op 21 augustus 2021
Met de moed der hoop: een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië

Bij Uitgeverij Verloren is het boek Met de moed der hoop. Een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië van Gabrielle Dorren verschenen. Een groepje geëngageerde katholieke vrouwen begon in 1919 een avontuur. Onder de naam Vrouwen van Bethanië stelden zij zich ten doel mensen op het spoor van God te brengen. De grondlegger van hun beweging was Jacques van Ginneken, pater jezuïet. Gekleed in burger maar gebonden aan geloften vestigden zij zich in de grote steden waar de nood aan een bevrijdende en menslievende God volgens hen het hoogst was.

De Vrouwen van Bethanië raakten vertrouwd met jong en oud, arm en rijk, laag- en hoogopgeleiden van alle stromingen en gezindten. Niet alleen in Nederland, ook in Oostenrijk, Rome, de Verenigde Staten en Spanje hebben zij geloofsbegeleiding gegeven en mensen geestelijk en sociaalmaatschappelijk bijgestaan, overtuigd van een heilige ruimte in ieder mens. Naast hun collectieve geschiedenis en spiritualiteit zijn er de minstens zo bijzondere persoonlijke verhalen van de vrouwen. Het zijn krachtige getuigenissen van hoop en vertrouwen, van doorleefde spiritualiteit die inspireert en motiveert.

Met de moed der hoop. Een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië, Uitgeverij Verloren, paperback, 448 pag., € 35,-
ISBN: 9789087049096