gepubliceerd op 7 augustus 2021
De Navorscher: over een “Zevenberger Urgertje”

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is niet alleen een van de oudste verenigingen van ons land, maar vormt tevens een imposant netwerk van wetenschappers en onderzoekers. Via onze website en nieuwsbrief wil de MdNL haar leden de mogelijkheid geven voor hun onderzoek gebruik te maken van dit netwerk, door het stellen van vragen over personen, bronnen of ander documentair materiaal.

In deze De Navorscher vraagt Roel ten Klei uw aandacht voor het volgende:

Ik ben bezig met het transcriberen van brieven van Godart van Reede Ginckel,
wonende te Amerongen en Middachten. En legeraanvoerder in het leger van Willem III. In een van zijn brieven kom ik het onderstaande tegen waar ik geen raad mee weet. Zou u mij misschien kunnen  helpen met de betekenis van het “Zevenberger Urgertje” of weet u misschien iemand die mij daarmee zou kunnen helpen ?

sijn Hoocheijt die heden weder naer den
Haeg vertreckt heeft sulcken sin int
Zevenberger Urgertje gekregen, dat ick
het hem gisteren heb geven moeten

de totale brief is ook digitaal beschikbaar

Roel ten Klei

tenklei@casema.nl

Wilt u de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ook een vraag of verzoek voorleggen? Aarzel dan dan niet te e-mailen naar webredactie@mdnl.nl