gepubliceerd op 16 juli 2021
Een nieuwe Zacht Lawijd!

Er is een nieuwe aflevering van het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd verschenen, het tweede nummer van deze jaargang. Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Het nieuwe nummer opent met een artikel van Hans Renders, getiteld ‘De eeuwigheidswaarde van bibliografie’. Vervolgens schrijft Jos van Thienen over Constant Godelaine en zijn vriendschap met Gerard Walschap en het Vlaamse theaterrenouveau in de jaren 1920. Uitgeverij SoMA, het emancipatoire ‘één-vrouwsbedrijfje’ van Sonja Prins, staat centraal in het artikel van Loranne Davelaar en in ‘Een literaire vriendschap in woelig water’ neemt Anton Milh de vriendschap tussen Hilarion Thans en Lambert Swerts tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de loep.

Via de website van Zacht Lawijd kunt u dit nummer bestellen of een abonnement afsluiten.

Zacht Lawijd, jaargang 20, 2021, nummer 2.