gepubliceerd op 14 juli 2021
Oproep historische leeskring Zuid-Afrikahuis

In oktober 2021 gaat het Zuid-Afrikahuis van start met een historische leeskring. Het Huis wil graag iedereen de gelegenheid bieden om mee te praten over boeken die over de geschiedenis van Zuid-Afrika in de breedste zin des woords gaan. Een keer in de twee maanden bespreken we een van tevoren gekozen titel in het Nederlands, Engels of Afrikaans. Elke bijeenkomst van deze nieuwe leeskring wordt ingeleid door een historicus en/of kenner van het desbetreffende onderwerp.

Aanmelden

Als u belangstelling heeft om lid van de historische leeskring te worden, meldt u zich dan aan via deze link. Aanmelding verplicht u tot niets. Voorstellen voor de boeken die we met elkaar gaan lezen zijn in eerste instantie afkomstig van het voorbereidingsgroepje. U kiest zelf welk boek u met ons wilt lezen en of u aanwezig wilt zijn bij de gezamenlijke besprekingen. En uiteraard heeft iedereen de gelegenheid om geschikte titels aan te dragen en/of andere suggesties te doen. We zouden het op prijs stellen als een aantal van de deelnemers zich bereid verklaart een te lezen boek in te leiden.

Arjan Krijgsman (ook betrokken bij de inmiddels twintigjarige literaire leeskring van het Huis) en Angelie Sens (directeur Zuid-Afrikahuis) zijn vooralsnog eerste aanspreekpunt voor deze historische leeskring.

Het eerste boek dat we voor oktober gaan lezen is: Patric Tariq Mellet, The lie of 1652. A decolonised history of land (Cape Town, Tafelberg Uitgewers, 2020). Het zal ingeleid worden door Angelie Sens.

Boeken die in Zuid-Afrika uitgegeven worden, zijn veelal redelijk makkelijk verkrijgbaar als e-book. Voor papieren boeken is er meestal een wachttijd. Wij zouden u op het hart willen drukken om bestellingen bij uw lokale boekhandel te plaatsen. En natuurlijk kunt u ook lid worden van de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis, als u dat nog niet bent. Van de te lezen boeken is er vrijwel altijd één exemplaar aanwezig in de bibliotheek.

De precieze datum en tijdstip van de eerste bijeenkomst in oktober wordt binnenkort bekend gemaakt. Als u zich aanmeldt krijgt u de uitnodiging automatisch in uw e-mail. Houd anders de website van het Zuid-Afrika Huis in de gaten.