gepubliceerd op 27 juni 2021
Een Leidse vriendschap: Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje

Bij Uitgeverij Verloren is Een Leidse vriendschap. Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje over christendom, islam en westerse beschaving van Jan de Bruijn en George Harinck verschenen. De arabist en islamkenner Christian Snouck Hurgronje (1857-1936, en van wie eerder dit jaar de biografie Het volkomen geleerdenleven van Christiaan Snouck Hurgronje het licht zag) en de theoloog Herman Bavinck (1854-1921) waren vrienden sinds hun Leidse studententijd. Ze onderhielden levenslang een zeer persoonlijke briefwisseling. Zonder hun religieuze of politieke verschillen te verbloemen probeerden zij ‘anderer ernstige overtuiging’ te begrijpen en daarmee hun eigen ‘geestesorganen te scherpen’. Hun gedachtewisseling was hoffelijk en respectvol, maar ook openhartig. Snouck Hurgronje leverde scherpzinnig commentaar op Bavincks ontwikkeling als gereformeerd theoloog. Bavinck had in Snouck Hurgronje een gesprekspartner buiten zijn kring, tegen wie hij zich vrijmoedig uitsprak over kerkelijke en politieke kwesties. Opmerkelijk is hun gedachtewisseling over de verhouding van christendom, islam en westerse beschaving.

Een Leidse vriendschap. Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje over christendom, islam en westerse beschaving, Uitgeverij Verloren, paperback, 12 pag., € 20,-
ISBN: 9789087048662