gepubliceerd op 13 juni 2021
Een nieuwe ‘Indische Letteren’

Er is een nieuwe aflevering van Indische Letteren verschenen, het tijdschrift van onze Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. In dit tweede nummer van de 36ste jaargang zijn, naast het In memoriam dat Peter van Zonneveld schreef voor Christina Suprihatin, vier artikelen opgenomen.

Frank Okker beschrijft in ‘Hubertus de onstuimige’ het leven van ingenieur Henri Hubertus van Kol, die onder meer omvangrijke waterwerken aanlegde in Nederlands-Indië en in zijn vele boeken blijk gaf van een scherpe pen. Bert van der Linden  belicht in zijn artikel Multavidi (pseudoniem van M.L.M. van der Linden) die als columnist in Nederlands-Indië naam maakte. Vervolgens laat Kris Steyaert in ‘Nogmaals ‘Het Indisch land’ (1923) van Jan Prins’ de context, ontstaans- en drukgeschiedenis van dit boek zien. Als laatste is het de beurt aan Julia Kemendi die in ‘De Huisvrouw in Indië / De Huisvrouw in Indonesië’ schrijft over dit tijdschrift en het dekolonisatieproces.

Indische Letteren, 36ste jaargang, nummer 2, juni 2021. 

Via de website van Uitgeverij Verloren kunt u zich abonneren op het tijdschrift.