gepubliceerd op 23 juni 2021
Roofkunst, een roman van Ruurd Halbertsma

Bij de Primavera Pers is Roofkunst verschenen, het romandebuut van Ruurd Halbertsma. Er heerst onrust in de Leidse musea. De roep om teruggave van hun schatten aan de landen van herkomst wordt steeds sterker. Conservator Tjalling Kingma van het Rijksmuseum van Oudheden probeert de zaken te nuanceren, maar krijgt te maken met angstige en opportunistische bestuurders.

Tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens door een studente beschuldigd van ongewenste intimiteiten, nadat hij haar op plagiaat in haar dissertatie had gewezen. Kingma’s academische loopbaan staat op het spel en hij moet nu zijn onschuld zien te bewijzen. Gelukkig is niet iedereen in de academische wereld tegen hem; zijn assistente Inga Thomsen en collega Seerp Klover maken een plan…

Roofkunst voert de lezer vanuit Leiden mee naar de ruïnes van Carthago in Tunesië en naar de metropool New York, Yale University en Boston. Daarnaast maakt de lezer kennis met Leidse anarchisten en met een nieuwe generatie van woke studenten. Roofkunst is een spannende campus-roman die de academische tijdgeest feilloos weet weer te geven.

Roofkunst, Primavera Pers, paperback, 260 pag., € 19,50
ISBN: 9789059973435