gepubliceerd op 6 juni 2021
Een Leven vol Brieven: het bewogen leven van Hilda van Praag-Sanders (1899-1974)

Bij de Champlemy Pers is de biografie Een Leven vol Brieven. Het bewogen leven van Hilda van Praag-Sanders (1899-1974) van Peter Manasse verschenen. Hilda Sanders leefde in een turbulente tijd: de crisisjaren, Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Ze was een energieke en zelfstandige vrouw, getrouwd met de schrijver Siegfried van Praag. Om gevluchte Duitse auteurs aan werk te helpen nam zij in 1933 het initiatief tot oprichting van exil-uitgeverij Allert de Lange. Ze onderhield contacten met schrijvers als Max Brod, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Georg Hermann en Hermann Kesten.

In mei 1940 vluchtte het echtpaar met hun twee kinderen naar Londen. Hilda Sanders nam het initiatief om alle Nederlandse vrouwen in Groot-Brittannië te mobiliseren voor een naoorlogse hulpverlenende rol in het bevrijde Nederland. Na de oorlog nam ze haar werk weer op als economisch journaliste en schreef voor alle grote dagbladen in Nederland.

Een Leven vol Brieven. Het bewogen leven van Hilda van Praag-Sanders (1899-1974), Champlemy Pers, gebonden, 288 pag., € 29,50
ISBN:  9789079567096

Het boek is te bestellen via de website van de uitgeverij.