gepubliceerd op 29 juli 2021
Vraag het in ‘De Navorscher’

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is niet alleen een van de oudste verenigingen van ons land, maar vormt tevens een imposant netwerk van wetenschappers en onderzoekers. Via onze website en nieuwsbrief wil de MdNL haar leden de mogelijkheid geven voor hun onderzoek gebruik te maken van dit netwerk. U kunt de leden op deze manier direct een vraag stellen over bijvoorbeeld personen, bronnen of ander documentair materiaal. Daarvoor hebben we de rubriek De Navorscher in het leven geroepen.

Wilt u de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ook een vraag of verzoek voorleggen? Aarzel dan dan niet te e-mailen naar webredactie@mdnl.nl