MdNL | Nieuwsbrief november 2021
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat Manon Uphoff dit jaar op 18 november de Joost Zwagerman Lezing zal verzorgen in Alkmaar. Op die avond zal tevens de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. De zes genomineerde essays, alle van getalenteerde beginnende essayisten, kunt u nu al op onze website lezen.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor het komende Bronbeek-symposium van Indische Letteren, het nieuwe Jaarboek van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, het Jaarcongres van De Moderne Tijd en een nieuwe aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL). En alvast voor in de agenda: het symposium Rampen in de tijd van Bilderdijk van Werkgroep Bilderdijk en de Huizingalezing 2021 door David Van Reybrouck.

Voor meer nieuwsberichten, columns en rubrieken zie onze website www.mdnl.nl en/of volg ons op Twitter en Facebook.

p Genomineerden Joost Zwagerman Essayprijs 2021

Lees hier de genomineerde essays van Marinus Gisolf, Jerôme Gommers, Barry Hofstede, Maria Kager, Janna Reinsma en Fien Veldman.


p Bronbeek-symposium 2021: Kritische stemmen in de Indische literatuur

Op zondag 14 november 2021 vindt het jaarlijkse Bronbeek-symposium plaats. Dit evenement, georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, wordt traditiegetrouw gehouden in het Congres- en Reüniecentrum Kumpulan, Bronbeek. Als thema is dit jaar gekozen voor ‘Kritische stemmen in de Indische literatuur’.


p Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2021

Bij de Amsterdam University Press is het ‘Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 28/2021’ van onze werkgroep de Nederlandse Boekhistorische Vereniging verschenen, met daarin Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen. Het thema dit jaar is ‘muziek’.


p Jaarcongres De Moderne Tijd: Veerkracht!

Op vrijdag 3 december zal in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam het Jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd plaatsvinden. Het thema van het congres is ‘Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940’.


p Een nieuw nummer van het TNTL

Er is een nieuw nummer van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (TNTL) verschenen, het derde nummer van deze jaargang. Het tijdschrift verschijnt in delayed open access: alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 3 jaar. Wel zijn de boekbesprekingen al direct beschikbaar.


p Symposium ‘Rampen in de tijd van Bilderdijk’

De Werkgroep Bilderdijk organiseert op vrijdagmiddag 10 december in de Vossiuszaal van de UB Leiden een middag met lezingen over rampen in de tijd van Bilderdijk. Bij deze gelegenheid wordt ook het aan dit thema gewijde nieuwe ‘Jaarboek Bilderdijk’ ten doop gehouden.


p Huizingalezing 2021 door David Van Reybrouck

In vroeger tijden andere werelddelen werden ingenomen, maar kolonisatie is niet iets louter historisch. Tijdens de 50ste editie van de Huizingalezing staat David Van Reybrouck stil bij de manier waarop de mensheid momenteel toekomstige generaties plundert en verknecht.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online