MdNL | Nieuwsbrief april 2020
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen maand maakte de Maatschappij twee prijswinnaars bekend: de Henriette Roland Holstprijs 2020 is toegekend aan Nicolien Mizee en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 aan Mirthe van Doornik. De feestelijke uitreiking op 6 juni aanstaande is echter uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Deze nieuwe datum wordt (evenals de vervangende data voor o.a. de Kellendonkmiddag en de Cola Debrot-lezing) zo spoedig mogelijk op onze website vermeld.

In deze nieuwsbrief wijzen we u graag op een aantal bijzondere themanummers van tijdschriften die afgelopen maand zijn verschenen: twee uit onze eigen gelederen (De Moderne Tijd en Indische Letteren), het Multatulinummer van Zacht Lawijd en het Louis Paul Boonnummer van De Parelduiker. We besluiten met een oproep van onze nieuwe Werkgroep Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u nog veel meer leestips, artikelen en columns.

p Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 voor Mirthe van Doornik

Mirthe van Doorniks prozadebuut ‘Moeders van anderen’ is door de MdNL bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020. Eerdere laureaten zijn onder meer Lize Spit, Arthur Japin, Wessel te Gussinklo en Margriet de Moor.


p Henriette Roland Holstprijs 2020 voor Nicolien Mizee

De MdNL heeft de Henriette Roland Holstprijs 2020 toegekend aan Nicolien Mizee voor haar boeken ”De kennismaking’ en ‘De porseleinkast’. In deze boeken bundelde Mizee haar faxen aan scenarioschrijver Ger Beukenkamp, docent aan de Schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam.


p Een nieuw aflevering van ‘De Moderne Tijd’

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van het tijdschrift ‘De Moderne Tijd’, nummer 3 van de derde jaargang. Dit themanummer, ‘Migratie en identiteit’, vindt zijn oorsprong in het Jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd dat in december 2018 plaatsvond.


p Themanummer Zacht Lawijd over Multatuli

‘Zacht Lawijd’ heeft een themanummer gewijd aan Multatuli. Dit jaar wordt de 200ste geboortedag van de schrijver herdacht. Onlangs werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam door koning Willem-Alexander een gedenksteen onthuld, waarmee hij de aftrap gaf tot het Multatuli-jaar.


p Een nieuwe aflevering van Indische Letteren

Het nieuwe nummer van ‘Indische Letteren’ is geheel gewijd aan de derde Indische Letteren-lezing, die op 18 oktober jongstleden werd uitgesproken door Jacqueline Bel, getiteld ‘Een gordel van smaragd? Van Multatuli tot Birney’.


p Themanummer De Parelduiker over Louis Paul Boon

Van literair-historisch tijdschrift ‘De Parelduiker’ is een speciaal nummer verschenen rondom de Vlaamse auteur Louis Paul Boon. De redactie van ‘De Parelduiker’ ging op zoek naar een antwoord op de vraag of Louis Paul Boon nog wel voldoet aan het imago van rebel en dwarsligger.


p Oproep Werkgroep Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

Afgelopen jaar is de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ geadopteerd als Werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De verzamelingen van de Vereniging en die van de Maatschappij zijn nu samengevoegd in de UB Leiden, zodat daar nu de grootste Bilderdijk-collectie ter wereld berust.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online