MdNL | Nieuwsbrief september 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op zaterdag 29 september aanstaande vindt in Leiden onze jaarlijkse laureatenmiddag plaats. Tijdens deze feestelijke middag in het Academiegebouw zullen de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Dr. Wijnaendts Franckenprijs  en de Kruyskampprijs worden uitgereikt aan respectievelijk Lize Spit, Arjen Mulder en Herman Brinkman. U ontvangt voor deze middag nog een aparte uitnodiging.

Ook staat tijdens deze laureatenmiddag de uitreiking van de Academische Jaarprijzen op het programma. De winnaars van deze prijzen voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie vindt u in deze nieuwsbrief. Ook vragen wij uw aandacht voor een speciale Slauerhoffmiddag in Leeuwarden en een bijzonder programma rond het verschijnen van de biografie van Frans Kellendonk.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en de rubrieken Uit het NLM-archief en Uit de bibliotheek.

p Winnaars Academische Jaarprijzen bekend!

Voor de Academische Jaarprijzen worden deze keer de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde 2016 en 2017 bekroond. De winnaars van dit jaar zijn Aafje de Roest, Lucas van der Deijl, Saskia Pieterse, Marion Prinse, Roel Smeets en Daan Rutten.


p 27ste Bert van Selm-lezing door Odile Heynders

Op donderdagmiddag 6 september 2018 zal in Leiden de zevenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Odile Heynders onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’ Let op: de locatie van deze lezing is gewijzigd!


p Slauerhoffmiddag te Leeuwarden

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vindt op vrijdagmiddag 7 september een speciale Slauerhoffmiddag plaats in de Dorpskerk Huizum, het oudste monument van de stad Leeuwarden, met boekpresentaties van de herziene Slauerhoffbiografie en een een nieuwe editie van zijn Verzamelde Gedichten.


p Tweede Indische Letteren-lezing met Remco Raben

Op vrijdagmiddag 28 september spreekt prof.dr. Remco Raben de tweede Indische Letteren-lezing uit. Zijn lezing heeft als titel ‘Indische letteren in de branding. De dekolonisatie in de Nederlandse cultuur’ meegekregen.


p Tweede TNTL van 2018 is verschenen

Bij Uitgeverij Verloren is de tweede aflevering van 2018 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen, een themanummer geheel gewijd aan de toekomst van de Neerlandistiek. 


p Avondvullend programma rondom biografie Frans Kellendonk

Op 27 september aanstaande verschijnt Kellendonk. Een biografie, geschreven door Jaap Goedegebuure. Bij Spui25 te Amsterdam (locatie Oude Lutherse kerk) vindt om die reden een avondvullend programma plaats over Frans Kellendonk (1951-1990).


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online