MdNL | Nieuwsbrief november 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen maand verschenen niet alleen nieuwe themanummers van het Nieuw Letterkundig Magazijn (100 jaar Herfsttij der Middeleeuwen) en Indische Letteren (Liefde en lust in de Indische letteren), maar ook het Jaarboek 2019 De Achttiende Eeuw. Hierin treft u onder andere het themadossier ‘300 jaar Robinson Crusoe’ aan. Peter Altena, Carl Niekerk, Lotte Jensen, Rick Honings en Thomas Pierrart laten in dit Jaarboek hun licht schijnen op verschillende aspecten van het beroemde en invloedrijke boek van Daniel Defoe.

Verder in deze nieuwsbrief naast oproepen voor de scriptieprijs Werkgroep De Zeventiende Eeuw en Achter de Verhalen 2020 ook aandacht voor de genomineerde essays voor de Joost Zwagerman Essayprijs, de winnaar van de Elise Mathilde Essayprijs 2019 en het symposium Urban Legends van de Middeleeuwen tot Nu. En alvast voor in de agenda: de jaarlijkse Huizingalezing wordt dit jaar op 6 december gehouden door Marlene Dumas.

We besluiten deze nieuwsbrief met een foto-impressie van onze Laureatendag, die op 21 september jongstleden plaatsvond in het P.J. Vethgebouw te Leiden.

p Jaarboek 2019 De Achttiende Eeuw

Bij Uitgeverij Verloren is het nieuwe Jaarboek van Werkgroep De Achttiende Eeuw verschenen, met als themadossier ‘300 jaar Robinson Crusoe’. Het Jaarboek is de opvolger van het gelijknamige tijdschrift en biedt een zo breed mogelijk beeld van de achttiende eeuw.


p Call for Papers: Achter de Verhalen 2020

Van 17 tot en met 19 juni 2020 wordt aan de Universiteit Leiden het congres Achter de verhalen 2020 georganiseerd, met als thema ‘Vloeibare verhalen: Neerlandistiek onder laatmoderne condities’. Bij deze een oproep voor bijdragen aan dit congres.


p Vijf talenten genomineerd voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2019

Voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2019 zijn vijf essayisten genomineerd. De prijs, een initiatief van de Van Bijlevelt-stichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, is bedoeld voor beginnende essayisten. De vijf essays kunt u hier lezen.


p Elise Mathilde Essayprijs 2019 voor Thijs Bartels

De MdNL heeft  de Elise Mathilde Essayprijs 2019 toegekend aan Thijs Bartels voor zijn essay ‘Over grenzen’. Op 5 oktober jongstleden werd de prijs uitgereikt tijdens het Onze Taal-congres in Utrecht. Het winnende essay kunt u lezen op onze website.


p Symposium ‘Urban Legends van de Middeleeuwen tot Nu’

Op vrijdagmiddag 29 november organiseert de Commissie Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden van 15:00 tot 18:00 uur het symposium ‘Urban Legends van de Middeleeuwen tot Nu.’ 


p Huizingalezing 2019 door Marlene Dumas

Op vrijdagavond 6 december zal de 48ste Huizingalezing in de Pieterskerk te Leiden worden uitgesproken door beeldend kunstenaar Marlene Dumas. Aan haar lezing heeft ze de titel ‘Het Onverantwoordelijke Gebaar – of ga terug naar waar jij vandaan komt’ gegeven. Er zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar.


p Foto-impressie Laureatenmiddag 2019

Op zaterdagmiddag 21 september vond in het P.J. Vethgebouw te Leiden de Laureatendag 2019 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats. Een foto-impressie van deze feestelijke middag staat nu online.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online