MdNL | Nieuwsbrief juni 2020
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor het MNL-onderwijsfonds! Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden. Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor nieuwe afleveringen van Indische Letteren en De Moderne Tijd, De Cola Debrot-lezing van Tessa Leuwsha (straks online te zien!), het immer uitdijende aanbod van de DBNL en het recent verschenen Dutch is Beautiful.

En uiteraard op onze website nog veel meer nieuwsberichten, columns en rubrieken zoals Uit het NLM-archief en Over de jaren heen lezen.

p Oproep aanvragen MNL-onderwijsfonds

Op onze website vindt u voorbeelden van initiatieven voor het MNL-onderwijsfonds en een overzicht van de documentatie die moet worden meegezonden bij het doen van een aanvraag. De deadline is 1 juli 2020.


p Cola Debrot-lezing door Tessa Leuwsha op 5 juni online

De uitgestelde Cola Debrot-lezing van Tessa Leuwsha zal op 5 juni vanaf 21:00 uur via Youtube te zien zijn. De titel van deze lezing is ‘Wij hebben helden, wij bestaan!’ Aansluitend vindt de presentatie plaats van Leuwsha’s nieuwe roman, ‘Plantage Wildlust’.


p Een nieuwe aflevering van ‘De Moderne Tijd’

Afgelopen week is het nieuwe nummer van ‘De Moderne Tijd’ verschenen, het tijdschrift van de gelijknamige werkgroep. Deze aflevering bevat o.a. artikelen van Rick Honings (over het treurspel ‘Floris de Vijfde’ van Willem Bilderdijk) en Ron de Jong (over de verkiezingen en de grondwetsherziening van 1848).


p Verschenen: ‘Dutch is Beautiful: Fifty Years of Dutch and Flemish Studies at the University of Michigan’

Onlangs is de Engelstalige bundel ‘Dutch is Beautiful: Fifty Years of Dutch and Flemish Studies at the University of Michigan’ van Ton Broos, Annemarie Toebosch en Karla Vandersypen verschenen. De uitgave is voor iedereen gratis digitaal te lezen.


p Een nieuwe Indische Letteren

De tweede ‘Indische Letteren’ van dit jaar opent met een stuk van Olf Praamstra over Gerard Reve en Indonesïe. Reve beweerde altijd dat hij als militair in Nederlands-Indië had gediend, maar dat bleek een fantasie te zijn. Wel reisde hij eenmaal naar Indonesië, in 1978. Praamstra reconstrueert in zijn artikel deze reis van Reve en zijn levensgezel Schafthuizen.


p Nieuw in de DBNL: tijdschrift ‘Randstad’

Ook deze maand is de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) weer flink uitgebreid. Een van de meest in het oog springende nieuwe titels is die van het tijdschrift ‘Randstad’, dat van 1961 tot en met 1969 verscheen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online