MdNL | Nieuwsbrief september 2022
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op vrijdag 30 september aanstaande zal in Leiden de zesde Indische Letterenlezing plaatsvinden met de voordracht van Pamela Pattynama, emeritus bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De gratis toegankelijke lezing heeft als titel meegekregen Indië nu. Over koloniale teksten, film, her-herinneren en collectief geheugen.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een bijzondere ontdekking in Leidse Bibliotheca Thysiana, een Call for papers van De Moderne Tijd, een wandeling door het Utrecht van Dirkje Kuik, een nieuwe aflevering van het TNTL en een luisterboek van Johan de Witt. We besluiten de nieuwsbrief met onze rubriek De Navorscher, waarin deze keer Burchard Elias uw aandacht vraagt voor Jean Maurice Damblé, die rond 1788 naar de Republiek gekomen zou zijn.

Voor meer nieuwsberichten, columns en rubrieken zie onze website www.mdnl.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook!

 

p Zesde Indische Letterenlezing door Pamela Pattynama

De Indische Letterenlezing van Pamela Pattynama vindt plaats op vrijdagmiddag 30 september om 16:00 in zaal 019 van het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden. De toegang is vrij, u bent van harte welkom deze middag! Aanmelden vooraf is niet nodig.


p Onbekende vertaling van René Descartes ontdekt in Leidse Bibliotheca Thysiana

Een bijzondere ontdekking in het archief van de 17de-eeuwse Bibliotheca Thysiana, dat wordt bewaard in de UB Leiden. Hier ontdekte onderzoeker Erik-Jan Bos een tot dusver onbekende Latijnse vertaling van het baanbrekende boek ‘L’homme’ (‘De mens’) van René Descartes (1596-1650).


p Call for papers themanummer De Moderne Tijd: Het Andere Parijs (1880-1940)

In het voorjaar van 2023 wil ‘De Moderne Tijd’, het tijdschrift van onze gelijknamige Werkgroep, een themanummer uitbrengen over ‘Het Andere Parijs’, over de beleving van echte én fictionele reizigers uit de Lage Landen naar deze wereldstad. U kunt uw voorstel voor een artikel tot uiterlijk 1 november aanstaande aan de redactie sturen.


p In de voetsporen van Dirkje Kuik met Marijke van Dorst

Op zondagochtend 18 september organiseert Salon Saffier weer een literaire wandeling door Utrecht. Na o.a. Clare Lennart, J. Slauerhoff en C.C.S. Crone is het nu de beurt aan Dirkje Kuik (1929-2008). Omdat er maximaal 15 personen deel kunnen nemen aan deze activiteit is reserveren zeer gewenst.


p Het oudste literaire vrouwengenootschap van Nederland in het TNTL

Onlangs verscheen een nieuw nummer van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (TNTL). Evi Dijcks en Olga van Marion belichten hierin een bijzondere vondst in de archieven van de MdNL: het eerste vrouwelijke dichtgenootschap van de Nederlandse Republiek, Die Erg Denkt Vaart Erg In ’T Hart, opgericht in 1782.


p Johan de Witt en het Rampjaar als luisterboek

Bij Uitgeverij Catullus verscheen eerder dit jaar een nieuwe bloemlezing uit de correspondentie van Johan de Witt verschenen. Samenstellers Ineke Huysman en Roosje Peeters kozen dit keer voor het Rampjaar 1672. Op de website www.johandewitt.nl is nu een luisterversie van deze bundel te vinden.


p De Navorscher: over Jean Maurice Damblé

In deze ‘De Navorscher’ vraagt Burchard Elias uw aandacht voor Jean Maurice Damblé, die zich rond 1788 in de Republiek gevestigd zou hebben. Bent u Damblé bij uw onderzoek wellicht tegen gekomen en kunt u nadere gegevens over hem verschaffen?


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online