MdNL | Nieuwsbrief oktober 2020
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Er is afgelopen maand weer een nieuwe inzendronde voor de MNL fellowships van start gegaan. Deze fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. Het inzenden van voorstellen staat wederom open voor zowel leden als niet-leden, dus de oproep hiervoor kunt u aan alle geïnteresseerden doorsturen.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor twee crowdfundcampagnes, voor het behoud van de leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren en voor het uitbrengen van een cd met historische rampliederen. Daarnaast willen we graag uw aandacht vestigen op het eerste webinar van Werkgroep Achttiende Eeuw (waarin het nieuwe Jaarboek zal worden gepresenteerd), de Jacob Israël de Haan-lezing door Jaap Goedegebuure (die u via een livestream kunt bijwonen) en de uitgave Johan de Witt en Frankrijk. Een bloemlezing uit zijn correspondentie.

Kijk op www.mdnl.nl voor meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, rubrieken en de actuele agenda. Bent u actief op Facebook of Twitter? ‘Like’ de Maatschappij via www.facebook.com/mijnedlet/ of volg ons op Twitter via @Letterkunde en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de MdNL.

p Oproep MNL-fellowships

Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar. De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 november 2020. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing uiterlijk 1 januari 2021 bekend.


p Eerste webinar Werkgroep Achttiende Eeuw: presentatie Jaarboek

Dit najaar organiseert Werkgroep Achttiende Eeuw een reeks webinars, iedere eerste dinsdagnamiddag van de maand. In het eerste webinar op 6 oktober wordt het ‘Jaarboek 2020’ gepresenteerd.


p Houd de leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren in stand

De bijzondere leerstoel Caraïbische letteren, geïnitieerd door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, houdt zich bezig met de bestudering en het onderwijs van de literatuur en cultuur van het Nederlands-Caraïbisch gebied. De leerstoel ontvangt geen financiering vanuit de universiteit en is hierdoor volledig afhankelijk van externe fondsen.


p Jacob Israël de Haan-lezing door Jaap Goedegebuure

Op 8 oktober aanstaande zal Jaap Goedegebuure de Jacob Israël de Haan-lezing uitspreken, met als titel ‘Fijn bederf. Jacob Israël de Haan en het Kwaad’. Deze jaarlijkse lezing wordt georganiseerd door het Genootschap Jacob Israël de Haan en de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA.


p Crowdfundactie historische rampliederen op cd

In haar historisch onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte Lotte Jensen op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. Voor een speciale cd-uitgave van deze rampliederen is Jensen samen met het Radboud Fonds een crowdfundcampagne gestart.


p 25 brieven van en aan Johan de Witt over Frankrijk

Als vervolg op ‘Johan de Witt en Engeland’ is nu ‘Johan de Witt en Frankrijk. Een bloemlezing uit zijn correspondentie’ verschenen. Deze nieuwe bundel werd samengesteld door Ineke Huysman en Roosje Peeters. Jean-Marc van Tol, uitgever van het boek, heeft de brieven voorzien van zijn tekeningen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online