MdNL | Nieuwsbrief oktober 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Aan de derde Indische Letteren-lezing (vrijdagmiddag 18 oktober in Leiden) heeft Jacqueline Bel de titel Een gordel van smaragd? Van Multatuli tot Birney gegeven. Zij zal een tocht maken langs een aantal Indisch-Nederlandse romans van 1860 tot nu, van de Max Havelaar tot De tolk van Java, en daarbij onder andere ingaan op de vraag in hoeverre de Indisch-Nederlandse literatuur van nu in de kritische traditie van de Max Havelaar staat. De lezing is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de tiende Jacob van Lennep-lezing (met Remieg Aerts), de derde werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling (met Vilan van de Loo en Maaike Meijer), de publieksavond van Werkgroep 18e Eeuw in Gent en het deze maand verschenen Jaarboek 2019 van Werkgroep De Zeventiende Eeuw. Ook wijzen we u graag op de tentoonstelling Zeven gezichten van Jan Wolkers die tot en met 12 januari te zien is in de UB Leiden (lees ook de column van Mart van Duijn over Wolkers’ archief op onze website).

Op www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en de rubrieken Uit het NLM-archief en Uit de bibliotheek.

p Tiende Jacob van Lennep-Lezing met Remieg Aerts

Op 3 oktober aanstaande zal in Amsterdam de tiende Jacob van Lennep-lezing worden uitgesproken door Remieg Aerts.  De Jacob van Lennep-lezing beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen.


p Derde werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling

De derde werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling wordt zaterdagmiddag 5 oktober gehouden in Roermond. Hier spreken Vilan van de Loo over haar biografie ‘Melati van Java (1853-1927), Dochter van Indië’ en Maaike Meijer over haar biografie ‘Hemelse mevrouw Frederike’.


p Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2019

Bij Uitgeverij Verloren is het ‘Jaarboek 2019’ van Werkgroep De Zeventiende Eeuw verschenen. Deze editie opent met een themadossier rondom het rampjaar 1618., waarmee een verrassend nieuw licht op het onheilsjaar wordt geworpen.


p Publieksavond Werkgroep 18e Eeuw: (On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag

Op woensdag 16 oktober wordt in de Krook te Gent de jaarlijkse publieksavond van Werkgroep 18e Eeuw georganiseerd met het thema  ‘(On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag.’


p Derde Indische Letteren-lezing met Jacqueline Bel

Op vrijdag 18 oktober 2019 zal in Leiden de derde Indische Letteren-lezing plaatsvinden met een voordracht van Jacqueline Bel, universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de VU, onder de titel ‘Een gordel van smaragd? Van Multatuli tot Birney.’


p Tentoonstelling ‘Zeven gezichten van Jan Wolkers’ in UB Leiden

Tot en met 12 januari zal in de Expositieruimte van de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling ‘Zeven gezichten van Jan Wolkers’ te zien zijn. De expositie is een introductie op een van de meest kleurrijke kunstenaars uit de afgelopen eeuw. Hiervoor is overvloedig geput uit zijn rijke archief.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online