MdNL | Nieuwsbrief mei 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op zaterdag 25 mei om 10:30 uur houdt de MdNL haar jaarvergadering in het Academiegebouw te Leiden. De jaarstukken heeft u per e-mail ontvangen. Aansluitend vindt om 14:00 uur de bijeenkomst Schrijvers en politiek plaats, met o.a. Karin Amatmoekrim, Rachida Lamrabet, Annelies Verbeke en Joost de Vries.

In deze nieuwsbrief vestigen we graag uw aandacht op de Joost Zwagerman Essayprijs en de Academische jaarprijzen, waarvoor inzenden vanaf nu mogelijk is. Van zowel Indische Letteren als De Moderne Tijd zijn nieuwe nummers verschenen, en de redactie van het Jaarboek De Achttiende Eeuw doet een oproep voor artikelen rondom het thema ‘Schurken, Schelmen & Schandalen’. En u bent van harte welkom op de tweede werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling, op 11 mei in Roermond.

We besluiten deze nieuwsbrief met het digitale NLM-artikel ‘Een Licht tijdens het Vesperuur’ door Paul van Geest, over een onbekend gedicht van Frits van der Meer voor Kees Fens.

p Oproep Joost Zwagerman Essayprijs 2019

Op 18 november aanstaande, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal de tweede Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. De prijs van € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media.


p Een nieuwe aflevering van Indische Letteren: Postkoloniaal in de lange jaren vijftig

Het eerste nummer van de 34ste jaargang van het tijdschrift ‘Indische Letteren’ is verschenen, en staat geheel in het teken van de de tweede Indische Letteren Lezing, die vorig jaar werd uitgesproken door Remco Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de UvA.


p Oproep Academische jaarprijzen Nederlandse taalkunde 2017 en 2018

De Academische jaarprijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie, in termen van veelbelovend vervolgonderzoek. Dit jaar staat de taalkunde centraal. Inzenden is mogelijk tot en met 10 mei


p Tweede werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling

Op zaterdagmiddag 11 mei aanstaande organiseert de Zuidelijke Afdeling van de MdNL de tweede werkvergadering van dit jaar in Roermond. Als gasten zijn dit keer uitgenodigd Vic van de Reijt en Remieg Aerts.


p Themanummer De Moderne Tijd: Mens en dier

Werkgroep De Moderne Tijd hield in december 2017 een jaarcongres met als thema Mens en dier. Nu is een dubbeldik themanummer van het tijdschrift ‘De Moderne Tijd. De Lage Landen 1780-1940’ verschenen rondom onze verhouding tot dieren.


p Call for papers Jaarboek De Achttiende Eeuw: Schurken, Schelmen & Schandalen

Waar licht is, zijn ook schaduwen, soms zelfs inktzwarte. Met het themadossier Schurken, Schelmen & Schandalen wil het ‘Jaarboek De Achttiende Eeuw’ in 2020 aandacht geven aan de duistere kanten van de eeuw van de Verlichting. Voorstellen voor bijdragen kunnen nu worden ingezonden.


p NLM Digitaal: ‘Een Licht tijdens het Vesperuur’ door Paul van Geest

Naast de jaarlijkse papieren editie van het ‘Nieuw Letterkundig Magazijn’ verschijnt er jaarlijks een aantal digitale NLM-artikelen op onze website. In deze NLM Digitaal het artikel ‘Een Licht tijdens het Vesperuur. Een onbekend gedicht van Frits van der Meer voor Kees Fens’ door Paul van Geest.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online