MdNL | Nieuwsbrief januari 2024
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Met het verschijnen van het derde nummer van Accolade sluit de MdNL het jaar 2023 af. Het is weer een gevarieerde aflevering vol lezenswaardige artikelen geworden. Mede namens de redactie wensen wij u veel leesplezier toe.

Naast Accolade verscheen er afgelopen maand nog een aantal aan de Maatschappij gelieerde uitgaven: nieuwe nummers van Indische Letteren, het Early Modern Low Countries (EMLC) en het Jaarboek Bilderdijk. Van het tijdschrift De Moderne Tijd zagen in december maar liefst drie nummers tegelijk het licht!

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de tekstuitgave van Ilja Leonard Pfeijffers Huizinga-lezing en de tiende Postkoloniale podcast. En we wijzen u graag nog op onze huidige boekenactie.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wenst u allen een mooi 2024!

Ook in het nieuwe jaar vindt u weer columns, poëzierecensies en al het nieuws rondom de MdNL op onze website www.mdnl.nl

p Een nieuw nummer van Indische Letteren

Een nieuwe aflevering van ‘Indische Letteren’, het vierde nummer van deze jaargang! Het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bevat o.a. drie artikelen gebaseerd op de voordrachten die op vrijdagmiddag 17 juni 2022 op de lezingenmiddag werden uitgesproken.


p Themanummer EMLC: Time and Temporality in the Early Modern Low Countries

Op de valreep van 2023 is het nieuwe nummer van het Engelstalige multidisciplinaire Open Access tijdschrift ‘Early Modern Low Countries’ (EMLC) verschenen. Nummer 2 van deze zevende jaargang, een themanummer over tijd en tijdelijkheid, is nu voor iedereen online te lezen.


p Verschenen: Jaarboek Bilderdijk 2023

Het ‘Jaarboek Bilderdijk’ is een wetenschappelijke uitgave van de Werkgroep Bilderdijk. De editie 2023 bevat verschillende bijdragen over het jaar 1823, een interview met SGP-politicus Kees van der Staaij over de betekenis van 1823 voor 2023 en enkele losse bijdragen. Bekijk hier de volledige inhoudsopgave.


p Twee themanummers van De Moderne Tijd

Onze Werkgroep De Moderne Tijd kwam met een mooie verrassing zo vlak voor het einde van 2023. Maar liefst drie nummers van ‘De Moderne Tijd’ zijn tegelijk verschenen: een dubbeldik themanummer over de historische beleving van Parijs en een nummer over oorlog op afstand, het thema van het vorige jaarcongres.


p Verslag en tekstuitgave Huizinga-lezing Ilja Leonard Pfeijffer

In een bomvolle Pieterskerk sprak Ilja Leonard Pfeijffer op vrijdag 8 december jongstleden de Huizinga-lezing uit. De schrijver greep de 52e editie aan om op het belang van creativiteit te wijzen, zowel voor kunstenaars als wetenschappers. Lees hier meer over deze avond en de tekstuitgave van de lezing.


p Tiende postkoloniale podcast met Sandra Beerends en Dido Michielsen

In ‘De postkoloniale podcast’ gaan Rick Honings en Coen van ’t Veer in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek naar (post)koloniale literatuur kan bijdragen aan de verwerking van het koloniale verleden.


p Boekenactie MdNL: ‘Cultuur en plein public. Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen’

Deze keer koos de Walburg Pers / Amsterdam University Press voor u de bundel ‘Cultuur en plein public. Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen’. Deze uitgave kunt u nu aanschaffen voor € 20,- in plaats van € 29,99.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online