MdNL | Nieuwsbrief januari 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

De Maatschappij gaat in het nieuwe jaar van start met de MNL fellowship, waarmee de Maatschappij steun wil bieden aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. Deze fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar. Het inzenden van voorstellen staat open voor zowel leden als niet-leden, dus de oproep hiervoor kunt u aan alle geïnteresseerden doorsturen.

Daarnaast treft u in deze nieuwsbrief een aantal pas verschenen Jaarboeken en tijdschriften aan, waaronder nieuwe afleveringen van Indische Letteren en De Moderne Tijd, een oproep voor de scriptieprijs van Werkgroep 18de Eeuw en een nieuwe De Navorscher, waarin Jack van de Weide vraagt om materiaal rondom Christine Boxman-Winkler.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wenst u een mooi 2019 toe!

Ook in het nieuwe jaar vindt u al het nieuws rondom de Maatschappij op onze website www.mdnl.nl

p Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. Zowel MNL-leden als niet-leden worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.


p Oproep Scriptieprijs 2018-2019 Werkgroep 18de Eeuw

Eens in de twee jaar reikt Werkgroep 18e Eeuw de Scriptieprijs 18e Eeuw uit aan de auteur van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). Voor deze editie dient de scriptie tussen 1 juli 2017 en 1 september 2019 te zijn goedgekeurd.


p Een nieuwe aflevering van De Moderne Tijd

Vorige maand verscheen al een speciale voorpublicatie van het artikel ‘Onder de huid van Zwarte Piet. (Schrik)figuren rond het Sint-Nicolaasfeest in de negentiende eeuw’, maar nu is het volledige tweede nummer van ‘De Moderne Tijd’ van dit jaar ook verschenen.


p Themanummer Indische Letteren: Indische beroemdheden

Op zondag 5 november 2017 organiseerde de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium met als thema ‘Indische beroemdheden’. De lezingen die op deze dag werden gegeven zijn nu verzameld en gepubliceerd in het nieuwe nummer van het tijdschrift ‘Indische Letteren’.


p Jaarboek 2018 van Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Het ‘Jaarboek 2018, Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief’ staat grotendeels in het teken van het congres dat de Werkgroep in 2017 organiseerde: Secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw. 


p Jaarboek De Achttiende Eeuw verschenen

Werkgroep 18de Eeuw vierde dit jaar haar vijftigste verjaardag in Teylers Museum te Haarlem. Bij dit jubileum hoort ook een feestelijk themanummer van het ‘Jaarboek’, met o.a. drie artikelen rondom het thema ‘250 jaar circus’ onder leiding van gastredacteur Johan Verberckmoes.


p De Navorscher: over Christine Boxman-Winkler

In deze ‘De Navorscher’ vraagt Jack van der Weide materiaal over Christine Boxman-Winkler (1857-1924). Onder het pseudoniem E.S. verschenen van haar twee romans, ‘Stille wegen’ (1898) en ‘Gebroken licht’ (1905).


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online