MdNL | Nieuwsbrief augustus 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Vanaf dit jaar gaat de Maatschappij van start met het MdNL-onderwijsfonds, gericht op vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde. Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden. Het inzenden van aanvragen kan tot en met 1 oktober aanstaande.

Verder in deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de komende Bert van Selm-lezing door Willem Otterspeer, het Bronbeek-symposium van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en de presentatie van de nieuwe literatuurgeschiedenis ‘Romantici en revolutionairen: Literatuur en schrijverschap in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw’ van Lotte Jensen en Rick Honings.

De nieuwsbrieven van de MdNL kunt u nu ook nalezen in het archief op de website.

p Oproep aanvragen MdNL-onderwijsfonds

Het bestuur van de MdNL stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden. De MdNL moedigt aan dat de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met studenten/leerlingen/stagiairs.


p 28ste Bert van Selm-lezing door Willem Otterspeer

Op donderdag 5 september 2019 zal in Leiden de achtentwintigste Bert van Selm-lezing worden uitgesproken door prof. dr. Willem Otterspeer (Universiteit Leiden). In deze lezing stelt Otterspeer de vier bekende Leidse prenten uit 1610 centraal, met voorstellingen van de bibliotheek van de universiteit, het anatomisch theater, de hortus botanicus en de schermschool.


p Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2019

Jaarlijks brengt de NBV, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, in samenwerking met Uitgeverij Vantilt het ‘Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis’ uit, dat een gevarieerd overzicht geeft van nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis. Het thema van deze editie is ‘Boek en beeld’.


p Presentatie ‘Romantici en revolutionairen’

Op woensdagmiddag 11 september aanstaande zal in het Trippenhuis te Amsterdam de nieuwe literatuurgeschiedenis ‘Romantici en revolutionairen: Literatuur en schrijverschap in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw’ van Lotte Jensen en Rick Honings feestelijk worden gepresenteerd.


p Een nieuwe aflevering van EMLC

Sinds eind vorige maand staat de nieuwe aflevering van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift ‘Early Modern Low Countries’ (EMLC) online. Het tijdschrift is een initiatief van de Werkgroepen Achttiende Eeuw en Zeventiende Eeuw. Het is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800.


p Bronbeek-symposium 2019: de Indonesische stem

Op zondag 3 november 2019 vindt in Arnhem het Bronbeek-symposium plaats, het jaarlijkse evenement georganiseerd door Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Als thema is dit jaar gekozen voor ‘De Indonesische stem’.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online