MdNL | Nieuwsbrief oktober 2021
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Jaarlijks wordt in Alkmaar op 18 november (de geboortedag van Joost Zwagerman) niet alleen de Joost Zwagerman Essayprijs uitgereikt (waarover later meer op onze website), maar ook de Joost Zwagerman Lezing gehouden. Dit jaar zal Manon Uphoff de lezing geven, waarin ze zal spreken over de rol van tekens in ons leven, de verschillen en overeenkomsten tussen organische vormen en een geschreven tekst of beeld.

Veder in deze nieuwsbrief aandacht voor de oktoberbijeenkomst van de Zuidelijke Afdeling, het Jaarboek De Achttiende Eeuw, De elfde Jacob van Lennep-lezing, een nieuwe De Moderne Tijd en de onlangs verschenen biografie van de Limburgse Tachtiger Frans Erens.

Tot slot wijzen we u nog graag op de komende Jaarvergadering en Laureatenmiddag, die op zaterdag 30 oktober in Leiden zal plaatsvinden. U ontvangt hier binnenkort per e-mail een uitnodiging voor. Het volledige programma vindt u dan ook terug op onze website www.mdnl.nl

p Joost Zwagerman Lezing 2021 door Manon Uphoff

Naast de lezing van Manon Uphoff staat een optreden van Fréderique Spigt op het programma, waarin ze o.a. het lied ‘Nu jij weg bent’ dat Joost Zwagerman voor haar schreef ten gehore zal brengen. Ook zal op deze avond romanschrijver Ronald Giphart vertellen over zijn vriendschap met Joost Zwagerman.


p Oktoberbijeenkomst Zuidelijke Afdeling met twee lezingen

De Zuidelijke Afdeling van de MdNL organiseert op zaterdagmiddag 9 oktober in Roermand een bijeenkomst met twee bijzondere lezingen: Jaap van Marle spreekt over Nescio en Bram Lambrecht over rituelen in recente rouwpoëzie.


p Jaarboek De Achttiende Eeuw met themadossier ‘Liefde en lust’

Bij de Amsterdam University Press is het nieuwe ‘Jaarboek’ van Werkgroep 18de Eeuw verschenen, zowel op papier als digitaal. Dit jaar gaat het themadossier van het ‘Jaarboek De Achttiende Eeuw’ over liefde, hartstocht en erotiek tijdens de Verlichting.


p Elfde Jacob van Lennep-lezing met Jenny Reynaerts

De jaarlijkse Jacob van Lennep-lezing beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen. Dit jaar zal op 8 oktober in Amsterdam conservator Jenny Reynaerts de negatieve stereotypering van de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst belichten.


p Een nieuw nummer van De Moderne Tijd

Afgelopen maand is het nieuwe nummer van ‘De Moderne Tijd’ verschenen. Deze aflevering bevat naast de recensierubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ (die nu ook digitaal beschikbaar is) drie uitgebreide artikelen, waaronder een stuk over de Amsterdamse wereldtentoonstelling van 1895 als instrument voor stadspromotie.


p Gendelettre: de vormende jaren van Frans Erens 1857-1893

Van Jean Frins is de handelseditie van zijn proefschrift ‘Gendelettre. De vormende jaren van Frans Erens 1857-1893’ verschenen, de eerste wetenschappelijke biografie van de Limburgse Tachtiger Frans Erens. Het boek verschijnt in de literaire reeks Moddersproak als 28ste deel.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online