MdNL | Nieuwsbrief november 2023
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op vrijdag 8 december houdt schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer de 52e Huizingalezing in de Pieterskerk te Leiden. Pfeijffer keert voor de Huizingalezing terug naar zijn alma mater om in zijn betoog een zoektocht te ondernemen naar datgene wat wetenschap en kunst verbindt, of althans zou moeten verbinden. Voor zijn Huizingalezing, getiteld Over de aard en het nut van creativiteit, zal Pfeijffer het ongrijpbare concept van de creativiteit trachten te analyseren.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de achtste Cola Debrot-lezing, het Jaarcongres van Werkgroep De Achttiende Eeuw, het nieuwe Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis en een oproep voor de MNL-fellowships 2023. De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december aanstaande!

We besluiten deze nieuwsbrief met een mooie foto-impressie van onze Laureatenmiddag en onze maandelijkse Boekenactie, dit keer met Verheven ongemanierd. Mimi en Multatuli van Gaia van Bruggen.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u nog veel meer nieuwsberichten, leestips, rubrieken en columns. En volgt u ons al op Facebook en/of X (voorheen Twitter)?

p 52e Huizingalezing met Ilja Leonard Pfeijffer

De lezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2014 ook door opinieweekblad EW. Bekijk hier het programma en hoe u toegangskaarten kunt bestellen.


p Cola Debrot-lezing door Julien Ignacio

Op zaterdagmiddag 4 november geeft de Arubaans-Nederlandse schrijver Julien Ignacio de achtste Cola Debrot-lezing in het OBA-theater in Amsterdam. De lezing is een jaarlijks programma van de Werkgroep Caraïbische Letteren en past dit keer in de reeks Nederland leest/Keti koti van de OBA.


p Jaarcongres Werkgroep De Achttiende Eeuw

Op vrijdag 15 december zal in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën te Brussel het Jaarcongres van onze Werkgroep De Achttiende Eeuw plaatsvinden. Het thema dit jaar is ‘Patriotten in Noord en Zuid. Brabantse Omwenteling en Patriottentijd in vergelijkend perspectief’.


p Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2023

Het ‘Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis’ van onze Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging bestaat dertig jaar. Daarom kijken de auteurs terug en vooruit naar belangrijke technologische ontwikkelingen in de Nederlandse boekgeschiedenis en het boekenvak.


p Oproep voor voorstellen MNL-fellowships 2023

MNL-fellowships bieden steun aan (beginnende) onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. De MNL hoopt met deze fellowships het onderzoek op haar werkterrein te stimuleren en continueren. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.


p Foto-impressie Laureatenmiddag 2023

Op zaterdagmiddag 7 oktober vond in het Academiegebouw te Leiden onze jaarlijkse Laureatenmiddag plaats. Hier kunt u een foto-impressie bekijken van deze feestelijke middag, gemaakt door onze vaste fotograaf Harry Otto.


p Boekenactie MdNL: ‘Verheven ongemanierd. Mimi en Multatuli’

Deze keer koos Boom Uitgevers Amsterdam voor onze Boekenactie ‘Verheven ongemanierd. Mimi en Multatuli’ van Gaia van Bruggen. Deze uitgave kunt u tot en met 15 november aanschaffen voor € 24,90 in plaats van € 29,90.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online