MdNL | Nieuwsbrief maart 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Hoe vormden vrouwelijke intellectuelen in de zeventiende en achttiende eeuw hun publieke imago? En welke rol speelden portretten en publicaties hierbij? Dit zijn twee van de vragen die centraal staan tijdens het Jaarcongres van Werkgroep Achttiende Eeuw. Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe vindt op 21 en 22 maart plaats te Leuven. Het congresprogramma kunt u nu via onze website bekijken.

Daarnaast in deze nieuwsbrief  aandacht voor de komende lezingenmiddag van Indische Letteren, de Parelduikermiddag aan het einde van de Boekenweek, georganiseerd door literair-historisch tijdschrift De Parelduiker, een nieuwe boekuitgave van Bilderdijk, een tentoonstelling in de UB Leiden en de speciale laatste aflevering van onze reeks Dames in Data, waarin A. Agnes Sneller centraal staat.

Meer nieuws vindt u dagelijks op www.mdnl.nl en onze Facebook– en Twitterpagina’s.

p Lezingenmiddag Indische Letteren

Op 8 maart aanstaande kunt u in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden een lezingenmiddag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bijwonen. Op het programma staan lezingen van Dirk Hulst, Ruben vanden Berghe, Janneke van der Veer, Marijke Roukens en een interview met Reggie Baay over zijn roman ‘Het kind met de Japanse ogen’ door Peter van Zonneveld.


p Jaarcongres Werkgroep Achttiende Eeuw: Portraits & Poses

Op 21 en 22 maart wordt in het Erasmushuis te Leuven het jaarcongres van de Werkgroep gehouden. Dit jaar focust het congres op de visuele en tekstuele representatie van vrouwelijke autoriteit in de vroegmoderne periode, in Europees en interdisciplinair perspectief.


p Parelduikermiddag in de OBA

De Parelduikermiddag 2019 vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 maart, zoals altijd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Als sprekers zijn Bart Slijper en Petra Teunissen uitgenodigd. Daarnaast zal Elisabeth Tonnard voorlezen uit haar poëziebundel ‘Voor het ideaal, lees de schaal’.


p Tentoonstelling Minerva’s Metamorfosen over 444 jaar Universiteit Leiden

In de UB Leiden is tot en met 12 mei  de tentoonstelling ‘Minerva’s Metamorfosen’ te zien, over 444 jaar Universiteit Leiden. In deze tentoonstelling staat de boeiende geschiedenis van de universiteit centraal. Aan de hand van hedendaagse foto’s en historische stukken uit de collecties wordt het 444-jarig bestaan van de Leidse universiteit belicht.


p Mijn tranen stromen nog. Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen

Afgelopen vrijdag 22 februari vond tijdens het symposium ‘Spelen, leven, sterven. Bilderdijk en het gezinsleven’ de presentatie plaats van het boek ‘Mijn tranen stromen nog. Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen’, onder redactie van Rick Honings en Marinus van Hattum.


p Dames in Data: A. Agnes Sneller – 2018

Deze speciale laatste aflevering van Dames in Data is gewijd aan A. Agnes Sneller, initiatiefneemster van de feestelijke viering 125 jaar vrouwen in de Maatschappij. Petra Teunissen schreef een In Memoriam ter afsluiting van het blog.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online