MdNL | Nieuwsbrief juni 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Dit jaar is de Maatschappij van start gegaan met de MNL-fellowships, beurzen die steun bieden aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. Onlangs werden de eerste twee MNL-fellowships toegekend.

Verder in deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de komende Lezingenmiddag van Indische Letteren op 14 juni. Victor Laurentius, een van de sprekers die middag, schreef speciaal voor onze website een column over Peter Tazelaar (1920-1993) als Indische verzetsheld.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en de rubrieken Uit het NLM-archief en Uit de bibliotheek.

p Toekenning MNL-fellowships

MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers, en liggen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De MNL heeft op 29 april 2019 twee fellowships toegekend. Dirk Alkemade en Anne Petterson krijgen als MNL-fellow een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen.


p Lucretia van Merken en haar tijdgenoten: de bloei van het toneel in de achttiende eeuw

Op vrijdagmiddag 7 juni zal in de Beelkamer van Huize Heijendaal te Nijmegen een middag plaatsvinden rondom de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken (1721 – 1789). Met een feestelijk programma zal de nieuwe uitgave van haar toneelstuk ‘Jacob Simonszoon de Rijk’ (1774) worden gepresenteerd.


p Oproep scriptieprijs Werkgroep De Zeventiende Eeuw

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Vanaf 2007 wordt deze prijs tweejaarlijks uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord. In 2020 wordt de prijs weer uitgereikt aan een scriptie verschenen in de kalenderjaren 2018 en 2019.


p Presentatie ‘My Mother’s Mother’s Mother. South African Women’s Writing from 17th Century Dutch to Contemporary Afrikaans’

Op woensdag 12 juni wordt in Spui25 te Amsterdam ‘My Mother’s Mother’s Mother. South African Women’s Writing from 17th Century Dutch to Contemporary Afrikaans’ van Pieta van Beek en Annemarié van Niekerk gepresenteerd. Dit boek volgt het spoor terug vanuit de eigentijdse Afrikaanse vrouwenliteratuur naar haar zeventiende-eeuwse Nederlandstalige wortels aan de Kaap.


p Lezingenmiddag Indische Letteren

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseert de Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde weer een lezingenmiddag in het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden Op het programma staat onder andere de presentatie van het boek ‘Ds. Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië’ door Harry A. Poeze.


p Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland 1882-1922

Bij Uitgeverij Verloren is deze maand het boek ‘Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland 1882-1922’ van Mineke Bosch verschenen, een overzichtswerk van de veertig jaar durende strijd om het vrouwenkiesrecht. Het boek bevat naast geïllustreerde teksthoofdstukken ook zelfstandige beeldessays met o.a. foto’s en politieke prenten.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online