MdNL | Nieuwsbrief juni 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen zaterdag vierde de MdNL met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Binnenkort volgt op onze website een foto-impressie van deze drukbezochte middag. Op het blog Dames in Data zult u de komende tijd nog een aantal nieuwe bijdragen aantreffen.

Komende maand staat o.a. de lezingenmiddag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde op het programma, met als titel De ‘Grote Vijf’ en Indië. Op 15 juni laten sprekers als Aleid Truijens en Peter van Zonneveld hun licht schijnen op Mulisch, Hermans, Reve, Haasse en Wolkers en hun relatie tot Indië.

Een dag later, op 16 juni, vindt de jubileumdag De knetterende achttiende eeuw van de vijftigjarige Werkgroep De Achttiende Eeuw plaats in Teylers Museum te Haarlem, met o.a. een lezing van onze afzwaaiende voorzitter Wijnand Mijnhardt.

De nieuwsbrieven van de MdNL kunt u nu ook nalezen in het archief op de website. U leest hier tevens hoe u zich eenvoudig kunt aan- of afmelden voor de ledenmailinglijst.

p Symposium ‘Water’ aan de Radboud Universiteit

Op 7 juni vindt aan de Radboud Universiteit een mini-symposium plaats over water, mede georganiseerd door Werkgroep De Moderne Tijd, met o.a. Lotte Jensen en Jenny Reynaerts.


p Lezingenmiddag Indische Letteren: De ‘Grote Vijf’ en Indië

Op vrijdagmiddag 15 juni aanstaande vindt in het Lipsius-gebouw te Leiden weer een lezingenmiddag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde plaats. Het thema van deze middag is ‘De ‘Grote Vijf’ en Indië’.


p Jubileumdag: De knetterende achttiende eeuw

In 2018 viert de Werkgroep De Achttiende Eeuw haar vijftigjarig jubileum. Op zaterdag 16 juni 2018 staat men stil bij dit feit met een feestelijke dag in Teylers Museum, onder de titel ‘De knetterende achttiende eeuw’.


p Alleen in wervelende wereld. Een biografie van J.A. dèr Mouw

Afgelopen maand werd de biografie ‘Alleen in wervelende wereld. Het leven van Johan Andreas dèr Mouw [1863-1919]’ van Lucien Custers gepresenteerd. Tegelijk verscheen een bloemlezing uit Dèr Mouws poëtisch oeuvre.


p Een nieuw nummer van De Moderne Tijd

Het eerste nummer van de tweede jaargang van ‘De Moderne Tijd’ is verschenen. Deze aflevering bevat, naast de recensierubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’, vier grote artikelen over uiteenlopende onderwerpen, zoals het Museum voor Onderwijs en Kunst te Rotterdam en het tijdschrift ‘Nieuw Rusland/ Cultuur der U.d.S.S.R.’


p Tentoonstelling Louis Couperus en de beeldhouwkunst

In het Haagse Louis Couperus Museum is van 20 mei tot en met 14 oktober de tentoonstelling ‘Een sneller schrik van schoonheid…’ Louis Couperus en de beeldhouwkunst te zien, samengesteld door curator Caroline de Westenholz.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online