MdNL | Nieuwsbrief juli 2022
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op vrijdag 26 augustus vindt in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden het eerste gezamenlijke jaarcongres van onze Werkgroepen Zeventiende Eeuw en Achttiende Eeuw plaats. Het thema van het congres is Emoties in conflict, waarbij men wil verkennen hoe mensen individueel of in groep in de vroegmoderne tijd omgingen met emoties, of dat nu conflicterende emoties waren of emoties in conflictsituaties.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de tentoonstelling Books that made History in het RMO te Leiden, een nieuwe Indische Letteren en een Call for papers van Werkgroep De Achttiende Eeuw. Daarnaast kunt u nu een foto-impressie bekijken van ons symposium ‘Over grenzen’ dat afgelopen maand werd gehouden. En we wijzen u nog graag op onze MdNL Boekenactie, dit keer met Reize door het Aapenland.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u nog veel nieuws over en rondom de Maatschappij, columns, de actuele agenda en rubrieken als Poëzie van nu.

p Jaarcongres Werkgroep Zeventiende & Achttiende Eeuw

Het jaarcongres op 26 augustus start met een plenaire lezing door Jan van Dijkhuizen. Voorts zullen gedurende de dag verschillende parallelsessies plaatsvinden. Bekijk het volledige programma en schrijf u nu in voor dit eerste gezamenlijke jaarcongres!


p Boeken die geschiedenis schreven in het RMO

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is tot en met 4 september aanstaande de tentoonstelling ‘Books that made History’ te zien, over 25 buitengewone boeken en hun auteurs. Centraal staat hun sterke band met de academische geschiedenis van de stad Leiden, vanaf de oprichting van de universiteit in 1575 tot nu.


p Themadossier Indische Letteren: Indonesische Vrijheidsstrijd

Het nieuwe nummer van het tijdschrift ‘Indische Letteren’ bevat een themadossier over de Indonesische Vrijheidsstrijd. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het gewelddadige einde van Nederlands-Indië, o.a. door het Rijksmuseum met de tentoonstelling ‘Revolusi!’, en daar sluit dit themadossier bij aan.


p Call for papers Jaarboek De Achttiende Eeuw

In 2022 wijdt het ‘Jaarboek De Achttiende Eeuw’ een themadossier aan achttiende-eeuwers met een beperking, met Ruben Verwaal (Durham University) als gastredacteur. Geïnteresseerden om aan dat themadossier bij te dragen kunnen tot 1 augustus 2022 een abstract insturen.


p Foto-impressie MdNL-symposium ‘Over grenzen’

Op 11 juni jongstleden vond in Leiden het MdNL-symposium ‘Over grenzen’ plaats. Ook werd er deze middag feestelijk afscheid genomen van Lies Klumper, die jarenlang verantwoordelijk was voor het secretariaat van de MdNL. Bekijk hier een foto-impressie van deze middag.


p Boekenactie MdNL: ‘Reize door het Aapenland’

Deze keer koos Boom uitgevers Amsterdam voor u de klassieker ‘Reize door het Aapenland’ van J.A. Schasz M.D, in de editie van Peter Altena en met een voorwoord van Gerrit Komrij. U kunt deze uitgave tot 15 juli aanschaffen voor € 10,95 i.p.v. € 14,95.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online