MdNL | Nieuwsbrief april 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen maand maakte het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de bekroningen voor 2018 bekend: de Dr. Wijnaendts Franckenprijs gaat naar Arjen Mulder voor zijn boek Wat is leven? Queeste van een bioloog, de Kruyskampprijs naar Herman Brinkman en Ike de Loos (†) voor hun editie van het Gruuthuse-handschrift en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs naar Lize Spit voor haar roman Het smelt. Op zaterdag 29 september zullen de prijzen worden uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag.

Verder wijzen we u in deze nieuwsbrief graag op onder meer de themamiddag Commissie voor Taal- en Letterkunde Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!? en het symposium rondom Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en het blog Dames in Data.

p Themamiddag Commissie voor Taal- en Letterkunde: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!?

Op vrijdagmiddag 20 april aanstaande vindt in de Vossiuszaal van de UB Leiden een themamiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde plaats, met als titel: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!? De Commissie voor Taal- en Letterkunde nodigt iedereen van harte uit voor deze middag.


p Symposium en boekpresentatie ‘Van Constantijntje tot Tonio’

Bij uitgeverij Verloren verschijnt binnenkort de bundel Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur (onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer). U bent van harte uitgenodigd voor het symposium en de boekpresentatie rondom deze nieuwe bundel op donderdag 26 april 2018 om 15.00 uur.


p Presentatie biografie Joost Halbertsma 1789-1869

Op dinsdag 10 april 2018 zal in Theater Bouwkunde te Deventer de feestelijke boekpresentatie plaatsvinden van de biografie Joost Halbertsma 1789-1869. Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man , geschreven door Alpita de Jong.


p Call for papers congres De Moderne Tijd ‘Migratie en identiteit’

Op vrijdag 14 december 2018 vindt in Amsterdam het jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd plaats, met als thema Migratie en identiteit. De Werkgroep De Moderne Tijd doet hierbij een oproep om abstracts voor lezingen in te sturen. Deze kunnen tot 15 juni aanstaande worden ingeleverd. 


p Gezocht: getalenteerde essayisten

Dit jaar zal op 18 november voor het eerst de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. De prijs van € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in samenspraak met de erven van Joost Zwagerman.


p Jubileum Werkgroep Achttiende Eeuw

In 2018 viert de Werkgroep Achttiende Eeuw haar vijftigjarig jubileum. Op zaterdag 16 juni 2018 staat men stil bij dit feit met een feestelijke dag in Teylers Museum, onder de titel De knetterende achttiende eeuw.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online