MdNL | Nieuwsbrief september 2019
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op zaterdagmiddag 21 september vindt in het P.J. Vethgebouw te Leiden de Laureatendag 2019 plaats. De MdNL bekroonde dit jaar de bundel Leger van Mieke van Zonneveld met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de biografie Gabrielle Petit van Sophie de Schaepdrijver met de Henriëtte de Beaufort-prijs, en Ilja M. Veldman met de Prijs voor Meesterschap. Bovendien worden ook de Academische Jaarprijzen (zie ook deze nieuwsbrief) uitgereikt. U bent van harte welkom op deze feestelijke bijeenkomst!

Verder in de nieuwsbrief van september aandacht voor de winnaar van de Frans Kellendonkprijs 2020, nieuwe afleveringen van zowel het TNTL als De Moderne Tijd en het afscheidscollege van onze voormalige voorzitter Wijnand Mijnhardt. We besluiten de nieuwsbrief met een oproep van Hein Aalders in onze rubriek De Navorscher.

p Laureatendag MdNL 2019

Op 21 september worden de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de Henriëtte de Beaufort-prijs, de Prijs voor Meesterschap en de Academische Jaarprijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leiden.


p Winnaars Academische Jaarprijzen 2019

De Academische Jaarprijzen worden afwisselend voor Nederlandse taalkunde en Nederlandse letterkunde uitgereikt. Dit jaar worden de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2017 en 2018 bekroond.


p Frans Kellendonkprijs 2020 voor Wytske Versteeg

De MdNL heeft de Frans Kellendonkprijs 2020 vanwege de Frans Kellendonk Stichting toegekend aan Wytske Versteeg. Versteeg (1983) krijgt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste, waarin aldus de jury de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd.


p Themanummer TNTL: onderzoek voor het schoolvak Nederlands

De tweede aflevering van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (TNTL) van dit jaar is een themanummer, en richt zich op de vraag naar wat de kennis en vaardigheden van de academische neerlandistiek kunnen betekenen voor het schoolvak Nederlands.


p Afscheidscollege Wijnand Mijnhardt: ‘Een Republikeinse Erfenis’

Wijnand Mijnhardt, Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht , zal op vrijdagmiddag 27 september afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld ‘Een Republikeinse Erfenis’. Van 2014 tot 2018 was Mijnhardt voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.


p Een nieuwe ‘De Moderne Tijd’

De nieuwe aflevering van ‘De Moderne Tijd’ is verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd. In dit tijdschrift vindt u artikelen op het terrein van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940.


p De Navorscher: over Waldie van Eck

In deze ‘De Navorscher’ vraagt Hein Aalders voor een artikel informatie over de dichteres, vertaalster en bibliothecaresse Waldie van Eck (1896-1968). Ze figureert vaak in voetnoten van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en ze is wel aangeduid als een literaire groupie uit de jaren twintig.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online