MdNL | Nieuwsbrief mei 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

In 2018 is het 125 jaar geleden dat voor het eerst vrouwen het reguliere lidmaatschap van de MdNL kregen aangeboden. Op zaterdagmiddag 26 mei aanstaande, aansluitend op de jaarvergadering in het Academiegebouw te Leiden, viert de Maatschappij dit heugelijke feit met een feestelijk programma. Op deze middag worden tevens de vier nieuwe ereleden (Judith Herzberg, Els Kloek, Sophie de Schaepdrijver en Riet Schenkeveld-van der Dussen) benoemd. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!

Daarnaast in deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de tweede werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling op 12 mei (met als gasten Willem Otterspeer en Lotte Jensen) en het jubileumcongres van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, ‘Nieuwe wijn én nieuwe zakken. Perspectieven in boekhistorisch onderzoek’, dat op 1 juni plaatsvindt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en het blog Dames in Data.

p Feestelijke viering 125 jaar vrouwen in de Maatschappij

Op zaterdagmiddag 26 mei aanstaande, aansluitend op de jaarvergadering, viert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap van de MdNL werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Al eerder waren er vrouwelijke ereleden benoemd, zoals Geertruida Bosboom-Toussaint in 1870, maar in 1893 werden de eerste dertien talentvolle vrouwen ‘gewoon lid’.


p Presentatie ‘De schilders van Domburg’ door Francisca van Vloten

Op zaterdagmiddag 5 mei aanstaande wordt in het Marie Tak van Poortvliet Museum te Domburg het boek ‘De schilders van Domburg’ van Francisca van Vloten gepresenteerd. Hierin staat de ontwikkeling van Domburg als kunstenaarskolonie en de magische aantrekkingskracht van het bijzondere kustdorp op kunstenaars uit binnen- en buitenland centraal.


p Een nieuwe aflevering van het TNTL

Bij Uitgeverij Verloren is de eerste aflevering van 2018 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen, met onder meer artikelen van Jeroen Dera en Alex Rutten (over de radiopraktijk van P.H. Ritter), Marlou de Bont (over Hendrik Conscience) en Jürgen Pieters (over de ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’).


p Derde Louis Peter Grijp-lezing door Frank Willaert

De derde Louis Peter Grijp-lezing zal op 9 mei aanstaande in Literair Theater Perdu te Amsterdam uitgesproken worden door mediëvist Frank Willaert, en draagt als titel ‘Liederen in Lotharingen. Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied’.


p Tweede werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling

Op zaterdagmiddag 12 mei aanstaande zal in Restaurant L’ Union te Roermond de tweede werkvergadering in 2018 van de Zuidelijke Afdeling plaatsvinden. Als gasten zijn uitgenodigd Willem Otterspeer, over ‘De Leidse universiteit in oorlogstijd’, en Lotte Jensen, over ‘De Nederlander bestaat. Nationale identiteitsvorming in heden en verleden’.


p Jubileumcongres NBV ‘Nieuwe wijn én nieuwe zakken’

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging bestaat 25 jaar en op vrijdag 1 juni kijkt men vooruit naar een veelbelovende boekhistorische toekomst met het jubileumcongres Nieuwe wijn én nieuwe zakken. Perspectieven in boekhistorisch onderzoek bij de Vrije Universiteit te Amsterdam.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online