MdNL | Nieuwsbrief maart 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

In deze nieuwsbrief vraagt de Maatschappij allereerst uw aandacht voor de Academische jaarprijzen, dit jaar voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Als lid van de MdNL kunt u hiervoor voorstellen doen. Voor de nieuw ingestelde Joost Zwagerman Essayprijs, een initiatief van de Van Bijlevelt-stichting en de MdNL in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman, wordt aanstormend talent verzocht een essay in te sturen.

Daarnaast wijst de MdNL u nog graag op een speciaal nummer van Indische Letteren, de Biografiedag Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker en de opvoering van een zopas ontdekte Leidse opera, De Vrijheijdt, uit 1787. De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) verwierf het handschrift van deze opera voor de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en het blog Dames in Data.

p Oproep voorstellen voor de Academische jaarprijzen van de MdNL

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde 2016 en 2017. Voordrachten c.q. inzendingen kunnen worden gedaan tot 1 mei 2018.


p Oproep inzenden eerste Joost Zwagerman Essayprijs

Dit jaar zal op 18 november, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015) voor het eerst de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijlevelt-stichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman.


p Opvoering ‘De Vrijheijdt’ (1787), een Leidse opera in drie delen

Op 22 maart a.s. om 15:30 uur worden fragmenten van de opera De Vrijheijdt uitgevoerd door studenten van Collegium Musicum, afgewisseld met lezingen door Mart van Duijn, die het handschrift verwierf voor de UBL, Olga van Marion, die de historische situatie zal schetsen van het Oranjeoproer in Leiden in 1784 en Julia Duijvekam, die dieper zal ingaan op de inhoud van de opera.


p Een speciale editie van Indische Letteren: ‘Multatuli nu’

Bij Uitgeverij Verloren is een speciale aflevering van het tijdschrift Indische Letteren verschenen: Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk. Deze uitgave, die maar liefst 200 pagina’s telt en full colour is uitgegeven, stond onder redactie van Jacqueline Bel , Rick Honings en Jaap Grave.


p Reprise Werkgroep 18e Eeuw-lezing 2018: Slavernij in de vroegmoderne kunsten

Op donderdag 18 januari vond in Amsterdam de publiekslezing over slavernij van Werkgroep Achttiende Eeuw plaats, maar door het stormachtige weer van die dag hebben velen het programma moeten missen. Vandaar dat de Werkgroep nogmaals deze avond organiseert, en wel op dinsdag 3 april in Spui25 te Amsterdam.


p Biografiedag: De schrijversbiografie in de kijker

Op vrijdag 23 maart 2018 vindt in de Oude Sterrewacht in Leiden een ‘Biografiedag’ plaats onder de titel: ‘Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker’. Deze dag wordt georganiseerd door het Louis Couperus Genootschap, samen met de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Bordewijk Genootschap,


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online