MdNL | Nieuwsbrief juni 2023
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde organiseert op vrijdag 16 juni aanstaande weer een gratis toegankelijke lezingenmiddag in Leiden. Dit keer is het thema De Indische biografie. Tevens zullen deze middag nieuwe boeken van Hans Straver, Doris Jedamski & Rick Honings en Kees Ruys worden gepresenteerd. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Op onze website is afgelopen maand een vijftal lezingen gepubliceerd, uitgesproken tijdens de themamiddag over vrouwelijk schrijverschap van de Zuidelijke Afdeling. Tijdens deze bijeenkomst spraken Hannie van Horen (over vrouwelijke troubadours), Lizet Duyvendak (over Joke van Leeuwen), Adri Gorissen (over Marie Koenen) en Herman Simissen (over Nicolette Smabers). Voor de inleiding van het programma tekende dichter Emma Crebolder.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een Call for papers van Werkgroep Achttiende Eeuw en nieuwe afleveringen van het TNTL en De postkoloniale podcast.  En we vestigen graag uw aandacht op onze huidige Boekenactie: Forever indebted. A real Mondrian or a clever fake van Francisca van Vloten.

Tot slot wijzen we u nog op onze Jaarvergadering, die aanstaande zaterdag 3 juni in Leiden plaatsvindt.

p Lezingenmiddag over de Indische biografie

Op het programma staan lezingen van o.a. Olf Praamstra over Dé-Lilah, Geert Onno Prins over H.J. Friedericy en Vilan van de Loo over Frits van Daalen. Tevens worden op deze gratis toegankelijke middag drie nieuwe boeken gepresenteerd.


p Themamiddag vrouwelijk schrijverschap: lees hier de bijdrage van Hannie van Horen

De Zuidelijke Afdeling organiseerde op 22 april jongstleden een bijzondere bijeenkomst in Roermond, een saluut aan het vrouwelijk schrijverschap. Dit in de geest van eerdere pleidooien (door het collectief Fixdit) om een podium te bieden aan vrouwelijke auteurs. U kunt nu op onze website alle vijf de bijdragen nalezen.


p Call for papers Jaarcongres Werkgroep Achttiende Eeuw

Het Jaarcongres 2023 van onze Werkgroep Achttiende Eeuw zal op 15 december plaatsvinden in Brussel en is gewijd aan de revoluties die in de jaren 1780 de Nederlanden op stelten zetten. Voorstellen voor bijdragen kunnen tot 1 juli aanstaande worden ingezonden.


p Een nieuwe aflevering van het TNTL

Er is een nieuw nummer van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (TNTL) verschenen, het eerste nummer van deze nieuwe jaargang. Het tijdschrift richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over taalkunde en letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag.


p Zesde postkoloniale podcast met Lara Nuberg en Feba Sukmana

In De postkoloniale podcast gaan Rick Honings en Coen van ’t Veer in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. In de zesde aflevering zijn Lara Nuberg en Feba Sukmana te gast. Hoe kijken jonge Indonesiërs naar het koloniale verleden van Nederland?


p Boekenactie MdNL: ‘Forever indebted. A real Mondrian or a clever fake’ van Francisca van Vloten

Deze keer koos De Factory voor u het onlangs verschenen, Engelstalige ‘Forever indebted. A real Mondrian or a clever fake’, geschreven door Francisca van Vloten. U kunt deze uitgave nu bij De Factory aanschaffen voor € 12,95 in plaats van € 19,95.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online