MdNL | Nieuwsbrief juli 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Vanaf deze maand zijn er twee nieuwe rubrieken op onze website te vinden: Uit het NLM-archief en Uit de bibliotheek. Voor de eerstgenoemde rubriek kiezen de redacteuren van het Nieuw Letterkundig Magazijn om beurten een opmerkelijk artikel uit het rijke NLM-archief. In Uit de bibliotheek belichten verschillende auteurs een bijzonder object uit de omvangrijke bibliotheek van de MdNL. In deze nieuwsbrief treft u de eerste afleveringen van deze rubrieken aan, gevolgd door een oproep voor bijdragen aan Uit de bibliotheek.

Verder in deze nieuwsbrief de foto-impressie van de viering 125 vrouwen in de Maatschappij, de laudatio’s voor de vier nieuwe ereleden en alvast een aankondiging van onze Laureatenmiddag in september.

Bent u actief op Facebook of Twitter? ‘Like’ de Maatschappij via deze link of volg ons op Twitter via @Letterkunde en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de MdNL.

p Uit de bibliotheek: recente aanwinsten voor de collectie Nieuwe Kunst

Voor deze eerste aflevering van ‘Uit de bibliotheek’ kiest Kasper van Ommen enkele recente aanwinsten voor de collectie Nieuwe Kunst, zoals een uniek een in leer gebonden exemplaar van Jac van Looy’s ‘Feesten’ (1902) met versiering door Jan Bertus Heukelom.


p Uit het NLM-archief: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp

Voor de eerste aflevering van ‘Uit het NLM-archief’ kiest Menno Voskuil voor het artikel ‘Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp’ van Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff was volgens Zwier meer een impressionistische reiziger, ‘die aan dek van een passerend schip, beurtelings in de boeken en om zich heen kijkt’.


p Oproep voor bijdragen aan de nieuwe rubriek ‘Uit de bibliotheek’

Heeft u een favoriet item uit de bibliotheek van de MdNL dat u graag (nog) eens onder de aandacht zou willen brengen? Bent u tijdens uw onderzoek binnen de collectie gestuit op een interessant boek of handschrift? Of vindt u dat een bepaald object van de MdNL meer belangstelling verdient? Werk dan mee aan de rubriek ‘Uit de bibliotheek’!


p Foto-impressie viering 125 jaar vrouwen in de Maatschappij

Op zaterdag 26 mei jongstleden vierde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap van de MdNL werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Een foto-impressie van deze drukbezochte middag staat nu op onze website.


p Laudatio’s nieuwe ereleden 2018

Tijdens de feestelijke viering van 125 jaar vrouwen in de Maatschappij werden vier nieuwe ereleden benoemd: Judith Herzberg, Els Kloek, Sophie de Schaepdrijver en Riet Schenkeveld-van der Dussen. De laudatio’s, geschreven door respectievelijk Ton van Kalmthout, Petra Teunissen, Kevin Absilis en Agnes Sneller kunt u hier nalezen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online