MdNL | Nieuwsbrief januari 2020
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

In deze eerste nieuwsbrief voor 2020 aandacht voor een aantal onlangs gepubliceerde boeken en tijdschriften. Zo verschenen er onder meer in de afgelopen weken een nieuwe aflevering van Indische Letteren, de Huizingalezing van Marlene Dumas, Spiegel van de werkelijkheid. Negentiende-eeuwse schilderkunst in Nederland van Jenny Reynaerts en 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs.

Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt u een datum om alvast in uw nieuwe agenda te noteren: op vrijdag 13 maart 2020 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden!

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wenst u een mooi 2020!

Ook in het nieuwe jaar vindt u al het nieuws rondom de Maatschappij op onze website www.mdnl.nl

p Een nieuwe aflevering van Indische Letteren

In de laatste week van 2019 is het vierde nummer uit de 34ste jaargang ‘Indische Letteren’ verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Het is wederom een gevarieerd nummer geworden, met bijdragen van Siegfried Huigen, Dirk Hulst, Ruben Vanden Berge en Janneke van der Veer.


p Huizingalezing Marlene Dumas in boekvorm

Begin december hield Marlene Dumas in een volle Pieterskerk de 48ste Huizingalezing, getiteld ‘Het Onverantwoordelijke Gebaar – of ga terug naar waar jij vandaan komt.’ De tekst van deze lezing is nu, aangevuld met een interview met Marlene Dumas en een schets van het leven en werk van Johan Huizinga, verkrijgbaar in boekvorm.


p Naar het onbekende: perspectieven op literatuur, cultuur en kennis

De bundel ‘Naar het onbekende. Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis’, onder redactie van Anne-Fleur van der Meer, Wouter Schrover, Nelleke Moser en Margreet Onrust, bevat bijdragen van o.a. Marco Goud, Sander Bax, Mary Kemperink, Leonieke Vermeer, Wiel Kusters en Gillis Dorleijn.


p Nieuw standaardwerk over de negentiende-eeuwse schilderkunst in Nederland

Bij Uitgeverij Mercatorfonds is een nieuwe, allesomvattende monografie over de negentiende-eeuwse schilderkunst in Nederland verschenen. Dit nieuwe standaardwerk, ‘Spiegel van de werkelijkheid. Negentiende-eeuwse schilderkunst in Nederland’, is geschreven door Jenny Reynaerts en verschijnt tegelijk ook in een Engelstalige editie (‘The Mirror of Reality’).


p Nederlanders bekeken: cultuurverschillen en nationale identiteit

Pieter Stokvis publiceerde onlangs bij Uitgeverij Aspekt ‘Nederlanders bekeken. cultuurverschillen en nationale identiteit’. Dit boek laat er geen twijfel over bestaan: Nederlanders hebben hun eigen manier van denken en doen. Buitenlanders weten dat maar al te goed. In dit boek gaat Stokvis o.a. in op de historische duiding van de Nederlandse identiteit.


p ’15 eeuwen Nederlandse taal’ door Nicoline van der Sijs

Bij Uitgeverij Sterck & de Vreese is het boek ’15 eeuwen Nederlandse taal’ van Nicoline van der Sijs verschenen, waarin antwoord wordt gegeven op tal van vragen over taal: Hoe ontstond het Nederlands uit het Indo-Europees? Hoe belangrijk was het contact met sprekers van andere talen, dialecten of groepstalen? Waarom leren we op school dat hij vindt met dt moet, maar ik vind met een d?


p Lezingenmiddag Indische Letteren 2020

Alvast voor in de agenda: op vrijdag 13 maart 2020 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Deze middag vindt plaats in het P.J. Veth-gebouw in Leiden. Op het programma staat o.a. een lezing van Coen van ’t Veer over zijn proefschrift ‘De kolonie op drift’.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online